Rådde Gård en försöksgård med integrerad dikalvsproduktion

Den fjärde april 2019 invigdes nytt dikostall vid Rådde Gård, Länghem i Tranemo kommun. Rådde Gård är särskilt lämplig som försöksgård med forskningsinriktning mot vall och integrerad dikoproduktion, förklarade Claes-Göran Claesson, ordförande i Hushållningssällskapet Sjuhärad, som inledningstalade under invigningsseminariet. Evenemanget gjordes som ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet och Gröna Möten Sjuhärad och närmare 70 deltagare kom till Länghem denna soliga vårdag.

Claes-Göran passade på tillfället då representanter från både samhälle, lantbruksforskning och lantbruksföretagare var på plats att betona vikten av att bibehålla viktig åkermark runt försöksgården. "Det vore högst olyckligt att använda viktig åkermark till bebyggelse".

Aktivt forskningssamarbete

Dikostallet på Rådde Gård föder upp kalvar av olika köttkorsningsraser och man har idag ca 75 dikor av olika köttraskorsningar. Kalvarna behålls för rekrytering och köttproduktion.
Produktionen är KRAV-certifierad och man är självförsörjande på foder. Inom Institutionen för husdjurens miljö och hälsa bedrivs en bred forskningsverksamhet med utgångspunkt i Skara. Samverkan mellan SLU och Rådde Gård är särskilt tydlig i att forskningsledare Elisabet Nadeau har en delad tjänst mellan SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad. Genom Hushållningssällskapets väletablerade rådgivningsverksamhet i Rådgivarna finns en uppbyggd kanal mellan forskning, rådgivning och lantbruksnäringen. Från samma institution var kollegan och professor i köttvetenskap, Anders H Karlsson, inbjuden till evenemanget. Han höll ett föredrag under rubriken: Hur Sverige kan vinna på minskad köttkonsumtion.

I Sverige idag ser vi en vikande trend i konsumtion av rött kött. Den pågående debatten om olika faktorer som påverkar vårt klimat har bland annat lagt fokus vid vår köttkonsumtion och resultatet av detta kan vi kanske se i den minskade köttkonsumtionen. Köttkonsumtionen i Sverige har minskat med 5%. Glädjande nog ser vi samtidigt att konsumtionen av svenskt kött ökar. Det är alltså det importerade köttet som vi allt oftare väljer att inte lägga på tallriken. Och ökningen innefattar alla svenska köttslag. Anders menar att vi ska komma ihåg att "..kött är en viktig del i en balanserad kost. Genom att äta kött får vi i oss en bredd av de viktiga näringsämnen som kroppen behöver. Det finns en problematik i hur statistik presenteras då den enda säkra statistik som finns att få är den som talar om köttförbrukning. Hur konsumtionen i praktiken ser ut beror ju på hur mycket ben och puts som försvinner på vägen, hur vi väljer att tillaga och slutligen hur vi väljer att äta det som serveras på tallriken".

Vad är köttkvalitet?

Beroende på vem som talar betyder köttkvalitet olika. Anders skiljer på produktionskvalitet där man ser till avräkning, slaktkvalitet och bearbetningskvalitet kopplat till produktionseffektivitet. Både inom primär- och sekundärproduktionsledet är det produktionsekonomi som är det som mäts. Det har egentligen liten koppling till konsumentens uppfattning av det som vi kallar ätkvalitet. En god ätkvalitet kan i sin tur delas in i yttre och inre faktorer, alltså kopplat till etiska värderingar eller sensorisk upplevelse. "Har vår gällande slaktkroppsklassificering (EUROP-systemet) verkligen någon koppling till ätkvalitet?". Anders ställer frågan retoriskt för att understryka att här saknas viktiga ätkvalitetsparametrar. Ett intressant föredrag som gav exempel på vikten av samverkan tvärvetenskapligt mellan  husdjursvetenskap och kötteknologi för att med samlad kompetens bedriva forskning som stärker och ökar konkurrenskraften i svensk köttproduktion.

Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten, puffar för kommande seminarium med fördjupande föredrag inom just hur vi kan bättre mäta upplevd ätkvalitet och koppla detta som tillägg till nuvarande EUROP-systemet. Detta seminarium hålls den 8 maj i Uddevalla och har rubriken Det digitala djuret. Den 9 maj hålls ytterligare ett seminarium på samma tema, då med fokus på hur producentledet kan gå mer i takt med det kunder efterfrågar när det kommer till köttkvalitet.

Länkar till evenemangen finner du här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & foto

 

 

 

 

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram