Årets säsong visar ännu inga höga halter av DON i spannmål

Senaste nyhetsbrevet från nätverket för odling och kvalitet berättar om hittills låga DON-halter för årets säsong. Nätverket, med representanter ur hela värdekedjan, håller täta, kontinuerliga skördemöten för att stämma av läget. Skörden av havre ser hittills bra ut och risknivån för DON-förekomst i havre har sänkts från 4,5 till 3. Nu är dock endast hälften av havren tröskad och läget kan snabbt förändras. Provtagning och analysering av havre fortsätter i oförminskad omfattning, likaså nätverkets avstämningsmöten.  Här kan du läsa mer om nätverket för odling och kvalitet >>>.

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.