Agroväst med i referensgrupp för mer klimatsmart energiförsörjning

Under 2017-2018 kommer en pilotimplementering på en KRAV-gård i Hälsingland vara grunden för att undersöka möjligheten att med hjälp av nätkopplade batterier utnyttja solel effektivt. Målet är en mer klimatsmart elförsörjning. Intresset för solel är stort bland lantbrukare, men investeringstakten har varit låg. Den avgörande frågan är hur man får ihop en bra investeringskalkyl. På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Det är en liknande trend som sedan länge gällt solceller. Detta gör att förutsättningarna idag klart har förbättrats och det faktum att projektet drivs i nära samarbete med lantbruket i sig kan bli en viktig framgångsfaktor.

Under ett år kommer man utföra systemtest och studie av pilotgården.  "Studien ska kartlägga drivkrafter och hinder bland en större grupp lantbrukare för att spegla den upplevda och förväntade nytta som möjligheten att idag installera ett nätkopplat batteri faktiskt medför", skriver RISE i ett pressmeddelande från 29 augusti 2017.

Ronnie, verksamhetsledare på Energigården och en av deltagarna i referensgruppen vill lyfta fram detta som ett viktigt exempel på forskning i nära samarbete med lantbruket. "Det är viktigt att vi gör våra studier i samspel med näringen, att forskningen blir anpassad efter de verkliga förutsättningarna", menar Ronnie.

Andra som sitter med i referensgruppen är LRF, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät. Under våren 2018 kommer även ett Öppet hus att arrangeras på pilotgården i Hälsingland, meddelar RISE vidare i sitt pressmeddelande.

Ulrika Åkesson, Agroväst

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram