Tillväxtprognosen för ekoprodukter halveras

Det vilade inte samma lyckorus över Ekogalan som tidigare år. Redan förra året höjde Cecilia Ryegård ett varnande finger för att man kunde skönja en avmattning i tillväxten av ekologiska produkter inom dagligvaruhandeln. När ekoentusiasterna åter samlades på Grand Hotel i Stockholm för den traditionella Ekogalan kunde de flesta handelskedjorna bekräfta att tillväxten börjar plana ut. Olle Ryegård, Ekoweb, konstaterade att prognosen för 2019 blir inte lika positiv som tidigare. Det finns en tydlig avmattning i försäljningen av ekologiska produkter, inte minst inom mejeri. Både ICA, Axfood, Coop och Lidl framhöll fortfarande vikten av det ekologiska produktsegmentet i butik. Men det fanns en tydlig och ny tonalitet i kommentarerna som gavs. Från att ha efterfrågat fler ekologiska produkter inom en rad olika produktsegment la man nu fram sortimentet som en del av ett mervärdessegment där även produkter som stod för hälsa och hållbarhet var viktiga.

Vi måste framtidssäkra vår bransch

Starkast känslor uttryckte Patrik Hansson, VD Arla Sverige. Kanske inte så märkligt då mejeri är det produktsegment som tydligast tappar ekoandel. "Vi inom Arla Sverige vädjar om er hjälp", sa Patrik med eftertryck. "Kossan är ifrågasatt och vi måste visa att vi tar vårt ansvar och vända utmaningen till vår möjlighet. Ser vi internationellt så växer ekologiska produkter på övriga marknader. Det är bara Sverige som backar. Sveriges mjölkproduktion är bäst i världen!" Patrik vände sig direkt till LRF och Palle Borgström med orden: "Ni måste vara med oss och arbeta aktivt för att klimatanpassa det svenska lantbruket. Sett till vilket klimatavtryck svensk mjölkproduktion gör idag så ligger 94% av avtrycket på gården". Patrik poängterade vikten av att hitta sätt att kvantifiera mjölkproduktionens bidrag till kolinlagring. Det finns positiva klimateffekter som inte tillgodoräknas idag. Lyckas vi inte med det så har vi ingen säker framtid var det mycket tydliga budskapet från Arla. När det gäller ekologiska mejeriprodukter så fortsätter dessa vara spjutspetsen i Arlas hållbarhetsarbete. Eko är en viktig motor för att Arla även fortsättningsvis ska generera ett gott resultat på svensk marknad, avslutade Patrik för hundratalet deltagare.

Ekoodling en viktig pusselbit i hållbar utveckling

Karin Lexin från naturskyddsföreningen framhöll ekoodlingens förträfflighet och de goda svenska odlingsförhållandena. "Vi har gott om mark, ett lågt skadedjurstryck och god vattenkvalitet. Viktiga förutsättningar för lönsam ekologisk odling." Karin menade med detta att hon ser en möjlig framtid för export av ekoprodukter. Vikten av ökade exportkanaler var något som även Lantmännens hållbarhetschef, Claes Johansson påtalade i sitt inlägg. Karin framhöll också vikten av kretsloppet. "Det vore olyckligt om det nya gröna blev vegetarisk kost." Karin menar att vi behöver dra ner på köttkonsumtionen, men vi bör inte sluta äta kött utan istället satsa på hållbart producerat och framför allt svenskt kött. De vegetariska alternativen behöver också granskas, hur de odlas, användande av växtskyddsmedel och vattenåtgång per producerad enhet. Vi  behöver finna nya metoder för att lyfta ekoprodukter, till exempel kopplat till biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen har i sin kommunikation använt sig av kändisar för att synliggöra  biologisk mångfald och pollinatörers betydelse i ett levande kretslopp. Särskild inbjuden till Ekogalan var Magnus Carlsson från bandet Weeping Willows. Detta då han på ett alldeles särskilt sätt lyfte klimatutmaningarna i sitt sommarprat i Sveriges Radio P1. "Det kändes helt förkastligt att ägna sommarpratet åt narcissism, att snacka om sin egen förträfflighet och karriär". Istället beslöt han sig att ägna tiden åt att öka sin egen och andras medvetenhet och kunskap om hur planeten mår. Magnus ville inte framhäva sin egen hållning som mer rätt än någon annans: "Den största faran är de som väljer att inte göra något alls". Och han sände samtidigt en önskan till dagligvaruhandeln att hjälpa konsumenter att välja hållbart. "Varför ska det finnas produkter i butiken som inte är hållbara över huvud taget? Jag skulle ju aldrig själv ge ut en låt som jag tycker är skit". Ekowebb har detta år valt att instifta ett nytt ekopris. Detta med inspiration från Magnus Carlssons tydligt aktiva ställningstagande i frågor som rör klimatet. Magnus överraskades med att få det allra första priset Årets Eko-artist.

Eko är inte längre det självklara valet för medvetna konsumenter

Palle Borgström, ordförande LRF, uttryckte att KRAV hamnat i bakvatten när det gäller att matcha konsumenters förväntan idag. "Det är dags att gräva igen skyttegravarna mellan ekologiska och konventionella lantbrukare i Sverige. Inom LRF vill vi dämpa den fortsatt starka polariseringen mellan produktionssystemen. Vi kan se att ekologiskt inte alltid är den självklara lösningen för konsumenter som vill värna klimatet". Och han höll med Arlas VD att det finns mer att göra för att minska klimatavtrycket inom jord- och skogsbruk. "Vi i producentledet måste kliva fram för att inte uppfattas som bromsklossen". Åsa Domeij, Axfood, påpekade även hon att det i dagsläget inte räcker med att en produkt är ekologiskt odlad. Produkten måste laddas med fler mervärden som kan gälla klimatvänlig förpackning, transporter och även hur hälsosam produkten är. Ekologiska produkter har blivit en basvara, "den där wow-faktorn har försvunnit".
Till skillnad från LRF:s ordförande önskade Åsa Domeij att ekobranschen slutade vara så snäll utan vågade ifrågasätta sin egen bransch, samtidigt öka sitt självförtroende och ta lite tuffare diskussioner som driver på en fortsatt positiv utveckling för ekologiska produkter. Hon framhöll också framgångsfaktorn i den enskilde handlares eget engagemang och vilja att lyfta fram det ekologiska sortimentet i butik.

Sitter där bland bleknat guld och speglar, tänker att tidigare wow-faktorn hos oss konsumenter för ekologisk mango, vindruvor, cashewnötter och kaffe snarare har bytts mot svenskodlade grönsaker, svenskt kött och svenskbryggt öl, inte minst de alkoholfria ölsorterna.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & bild

 

 

 

 

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram