Växande hemma-på-gården-mässa: Slätte Ekodag 2017

Med en återkommande mässa för ekologiskt jordbruk är målet för paret Therese och Emil att sprida kunskap, lära sig nytt och se det senaste för ekolantbruk. De senaste åren har arrangemanget genomförts i samarbete med Ekoweb. Årets upplaga av Stora Slätte Ekodag hade extra fokus på kunskapsspridning både i föredrag och fältvisningar.

En slinga runt gården visade på olika insådder i höstvete, bandsådd och demoodlingar i vårspannmål. Kunniga medarbetare berättade om de olika fältförsöken och det gavs utrymme till erfarenhetsutbyte med andra ekolantbrukare.
Föredragen berörde olika intressanta ämnen som till exempel jordkvalitetens betydelse för avkastning och kvalitet och pollineringens betydelse för en ökad avkastning. Runt kunskaptältet och utefter slingan gavs företag inom de gröna näringarna möjlighet att berätta om sin verksamhet och visa upp viktiga insatser som görs inom jordbruk, både ekologisk och konventionell.

Agroväst hade en monter i kunskapstältet där vi särskilt lyfte fram EU-projektet Innovationer för hållbar växtodling där olika tekniska lösningar för mekanisk ogräsbekämpning testas i försök i Sverige, Danmark och Norge. Läs mer om projektet här >>>.

Slätte Ekodag 2017 var fullbokad redan innan öppnandet. Ett gott arbete görs för att etablera Slätte Ekodag nationellt.

Ulrika Åkesson, Agroväst

 

Fotograf Ulrika Åkesson
Bild överst vänster: Therese och Emil Olsson (Ekoväx), Cecilia Ryegård (Ekoweb)
Bild överst höger: Demoodlingar Vårspannmål
Bild under: Sofia Kämpe och Ulrika Åkesson (Agroväst) i Kunskapstältet

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.