Ultraljudsscanning för bättre köttkvalitet

Inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött görs utvärdering av nya innovativa metoder för att mäta köttkvalitet. RISE, som är en av projektets partners, har tillsammans med Växa Sverige arbetat fram underlaget för en ny ultrascanningstjänst som ger möjlighet till mätning av marmorering på levande djur. Detta kan bli en pusselbit och viktig del i det arbete som pågår inom projektet när det gäller att ta fram en ny prissättningsmodell för slakten. Aktiviteten drivs av Svenska Köttföretagen och målsättningen är att ta fram ett tillägg till EUROP-systemet som har mer fokus på ätkvalitet.

Bilden är från projektets ultraljudscanningstester på försöksdjur på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning

Andra partners i projektet är Sveriges Lantbruksuniversitet, Aarhus Universitet, Ökologisk Landsforening, SEGES, Svenskt Kött. Projektet leds av Agroväst Livsmedel i Skara.

Se film från projektets arbete med ultraljudsscanning

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text och bild

 

Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.