Titta på senaste webinaret om Precisionsjordbruk - Förbättrad djurhållning

I projektet Pathways tittar vi på hur vi kan förbättra djurens välbefinnande och bidra till en mer effektiv och hållbar animalieproduktion. Vårt senare webinar handlar om precisionsodling av boskap (PLF) där man integrerar olika tekniker i sammanhängande system för att övervaka boskap i realtid och på individuell basis.

Med hjälp av enstaka eller flera verktyg säkerställs en exakt övervakning som gör det möjligt för lantbrukare att följa djurens hälsa, beteende, näring och miljöförhållanden med noggrannhet och omedelbarhet, i både intensiva och extensiva system. Detta tillvägagångssätt har potential att optimera jordbruksmetoderna, förbättra djurens välbefinnande och bidra till en mer effektiv och hållbar animalieproduktion.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram