Somriga aktiviteter i projektet DivGrass

Just nu pågår aktiviteter i fält med att samla in gräs från olika testgårdar som sedan ska utvärderas.

De prover som tas nu sorteras upp i gräs, baljväxter och örter för att sedan vägas och frysas in för analys efter sommaren.

I utvärderingsfasen efter sommaren torkar man grödan och skickar den på analys för att utröna näringsinnehållet i en artrik respektive artfattig vall/betesmark.

Målet är att få större insikt om hur större artvariation i vallen gynnar den biologiska mångfalden och ekonomin på den enskilda mjölkgården.

Vill du veta mer om projektet DivGrass -Gräsmarker i lantbruket med ökad biodiversitet och motståndskraft?

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram