Projektet Green Valleys 2.0 är uppstartat!

Den 28-29 mars hade  Interreg ÖKS finansierade projektet Gren Valleys 2.0 kick-off på St Jörgen Park i Göteborg. Ett 30-tal personer från Sverige, Danmark och Norge träffades under trevliga former för att planera och starta upp projektet.

Projektet pågår under tre år och innefattar bland att framställa ett proteinkoncentrat från gräs och klöver som innehåller ca 70 % protein som kan fungera som foder till fisk. I projektet kommer också utfodringsförsök att göras på restprodukten fiberkaka till bland annat hästar, stutar och tackor. Restprodukten kommer också att användas till produktion av biokol genom pyrolys samt alternativ råvara till förpackningar och textilier. 

2023-03 Projekt Green Valleys 2.0 | Agroväst

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram