Digital teknik ger stöd för effektivt jordbruk

Precisionsodling Sverige och Gröna Möten inleder årets Smedjeveckan

SLU:s årliga akademiska vecka i Skara inleddes med en praktisk workshop om precisionsodling. Med bland experterna fanns Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Västra och Knud Nissen, Yara. Henrik pekar på hur snabbt tekniken utvecklas: "Även om vi ser utmaningar idag så behöver vi påminnas om hur det var när vi började tala precisionsodling i början av 2000-talet. Dåtidens teknik byggde till exempel på att man fick köpa satellitbilder för flera hundratusen. Det var enstaka bilder per år för ett enskilt fält. Idag har vi satelliter som tillhandahåller bilder gratis, året runt överallt på jorden."
På plats fanns även Dataväxt, Soyl och Lantmännen. De visade praktiskt hur enkelt det idag är att använda tilldelningsfiler för optimering av till exempel gödselgiva och varierad utsädesmängd.

Precisionsodling - Teknik eller agronomi?

Knud Nissen menar i sitt föredrag riktat till rådgivarledet att tekniken finns sedan länge, den utvecklas i snabb takt och alltfler lantbrukare använder den. Han menar att det är inom agronomin det finns mycket kvar att utveckla både kunskapsmässigt och i vår rådgivningsmetodik. Fler som delgav sina tankar under dagens workshop underströk vikten av att hitta ett väl fungerande gränssnitt mellan teknisk support och växtodlingsexperter.

Lars Petterson, MarkVäxt05, kommer till Gröna Klustret 1 oktober

Lars Pettersson, MarkVäxt05, delade med sig av erfarenheter som rådgivare inom precisionsodling och menade att: "Det finns kunskapshinder hos både lantbrukare och rådgivare när det gäller att få tekniken att fungera. Terminaler kräver olika filformat och styrfiler ska i vissa fall vara packade filer och i andra uppackade filer. Det gäller att ha goda kontakter med teknisk expertis inom de olika fabrikaten för att hitta en bra, kundanpassad lösning". Lars gav deltagarna tipset att vara noggrann att som rådgivare dokumentera alla justeringar som görs för att kunna gå tillbaka till om det blir problem i praktiken. Som växtodlingsrådgivare har man en viktig roll i att få fler att arbeta med system för varierad utsädesmängd och anpassad gödselgiva. Här finns både pengar att tjäna och miljönytta att vinna. Evenemanget som hölls 23 september var ett samarrangemang med Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk av expertis som verkar för ett ökat användande av precisionsodlingsteknik i jordbruket.

Mer kunskap att hämta på Gröna Klustret Nuntorp

Vi kommer att få höra mer av Lars Pettersson 1 oktober då Gröna Möten arrangerar en intressant förmiddag med ett inslag av praktisk information om hur du säkerställer hög spannmålsskörd.
Lantbruket står inför många utmaningar för att klara ett ökat behov av både livsmedel och bioenergi. 1 oktober visar vi på pågående forskning inom spannmåls- och vallodling kopplat till digital teknik där fokus är både ökad avkastning och förbättrad klimat- och miljönytta. Evenemanget hålls på Gröna Klustret Nuntorp. Sista anmälningsdag är 25 september. Du anmäler dig via www.gronamoten.se.

Var med och ta del av aktuell forskning och ny teknik genom Gröna Mötens evenemang i Västra Götaland.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & bild

 

 

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.