Stärkt samarbete i Östergötland

20151230

Agroväst har beviljats förstudiemedel från Tillväxtverket för att stärka samverkansformerna med Östergötland i syfte att främja en ökad digitalisering av jordbruket.

- Genom förstudien får vi möjlighet att lägga grunden för en effektiv samverkan mellan de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna för gröna näringar i Västra Götaland och Östergötland och därigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling, test och implementering av tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem för precisionsjordbruk i Sverige, menar Kristina Anderback på Agroväst.

Målet med förstudien är att definiera behov, mål och gemensamma strategier, samt mobilisera aktörer och identifiera konkreta samverkansmöjligheter inför en ansökan om ett genomförandeprojekt inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet senare i vår.

Övriga medverkande parter i förstudien är: Gothia Innovation AB, Högskolan i Skövde, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantmännen, Linköpings universitet, LRF, Mjärdevi Science Park, SLU, SLU Holding och Vreta kluster.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram