Vårens Framtidssmedjor

Nu börjar vårprogrammet för Framtidssmedjorna ta form. Inbjudningarna kommer läggas upp på Agrovästs hemsida vart efter. Framtidssmedjorna genomförs i samarbete med Nonnens Vänner

– 2 feb. Inspireras från UAS-användningen inom skogen
– 1 mars Precisionsodling i vall tillsammans med Vallföreningens årsmöte
– 5 april Precision inom djurhållningen
– 3 maj Historiska utflykt med Urban Emanuelsson
12-13 maj Morgondagens Precisionsjordbruk. Arrangörer SLU, Agroväst,