Seminarium - att utveckla ett framgångsrikt lantbruk del 1

Den 10 november 2022 genomfördes del 1 av 2 ”att utveckla ett framgångsrikt lantbruk” som hölls på Lundsbrunns kurort. Seminariet ingår i projektet framgångsrikt företagande för lantbruk och dessa två seminarier vänder sig till lantbrukare, rådgivare och företagare inom de gröna näringarna som vill öka sin kunskap kring företagande, management och ekonomi. Evenemanget var ett samarrangemang med Gröna Möten.

Dagen inleddes med kaffe och registrering. Det var ca 45 deltagare som anmält sig.  Därefter fick alla deltagare fylla i en enkät som handlade om hur mycket tid man lägger på sitt företagande och vilka hjälpmedel som de använder för ekonomisk uppföljning etc.

Under seminariet fick lyssna på Sebastian Remvig som höll ett föredrag om vad framgångsrikt företagande är och vi gick igenom en del verktyg, bland annat Balanced scorcard, som användas för att förbättra sitt företagande. Sebastian är agronom och projektledare vid SLU Kompetenscentrum Företagsledning och undervisar också i företagsledning inom lantmästarprogrammet. Deltagarna fick dessutom med sig en liten hemläxa till nästa tillfälle.  

Därefter höll Mikaela Jardstedt från SLU ett föredrag om att använda LEAN inom lantbruk. Mikaela är agronom och doktor i husdjursvetenskap. I sin forskning fokuserar hon på nötköttsproduktion och utfodring, samt ekonomi och företagsledningsfrågor och hur detta kan bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar produktion av svenskt nötkött.

Lunchen intogs i ett av de ståtliga restaurangrummen.

Mätta och belåtna lyssnade vi till Lars-Göran Svensson som i sitt föredrag presenterade vägen till ett mer lönsamt lantbruk. Lars-Göran har lång erfarenhet av lantbruksekonomi inom LRF och driver nu egna firman L-G lantbruksjuridik. Lars-Göran är också ledamot och aktiv i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), och har deltagit i framtagandet av rapporten ”Jordbrukets lönsamhetsproblem – svenskt jordbruk 2030 – vägen dit”.

Dagens föredrag avslutades av Johan Ocklind, VD Vadsbo Mjölk AB. Han pratade om nyckelfaktorer för att nå framgång och om att leda ett större lantbruksföretag. Vadsbo Mjölk är en unik satsning på storskalig mjölkproduktion i ett samverkansföretag och ägs idag av 8 lantbrukare. 2014 startade Vadsbo Biogas som producerar fordonsgas och gödsel till växtodlingen

Seminariet avslutades med att Janne Rundqvist, dagens moderator, gick igenom enkäten som fylldes i på förmiddagen. Denna fungerade som ett diskussionsunderlag till den avlutande diskussionen där såväl föredragshållare som deltagare var mycket aktiva och vi hade många bra och intressanta ämnen att prata om.

Nästa seminarium, ”Att utveckla ett framgångsrikt lantbruk” kommer att ske den 21 februari på Bjertorp slott. I del 2 kommer vi att återigen få besök av Sebastian Remvig från KCF och utvärdera och diskutera de verktyg som presenterades i första seminariet (Balanced scorcard och LEAN). Vi kommer även att få lyssna på Cissi Klasson från Annelövsgrisen, som berättar om sitt förtagande.

Cissi är delägare och VD för Annelövsgrisen AB som är en smågrisproduktion i nordvästra Skåne. Företaget satsar på fysisk och psykisk hälsa, att bygga lag och skapa gemensamma mål. Genom att arbeta systematiskt med de olika svårigheterna och framför allt lokalisera flaskhalsar och problem har produktion, energieffektivisering, ekonomi förbättrats. Vi kommer även att få besök av Helena Silvander från Tillväxtbolaget. Tillväxtbolaget ägs av LRF, Lantmännen, HK Scan, Växa och Svensk Mjölk. De gör satsningar på modern svensk livsmedelsproduktion genom utlåning till hållbara investeringar på gårdsnivå. Oftast hjälper de relativt unga lantbrukare.

För att få inspel från värdekedjan och omvärlden har vi bjudit in Sofia Steinwall. Sara är chef för teamet inom matinnovation på ICA som jobbar mot ett mer hållbart matsystem genom bland annat initiativet ICA Växa. Sofia kommer prata om vilka områden som de arbetar med för att framtidssäkra sortimentet och vilka samarbeten de driver runt om i landet för att stärka den svenska matloopen. Dagen kommer att avlutas med ett föredrag av Micael Dahlén. Micael är författare och ekonomiprofessor på Handelshögskolan Stockholm och har blivit framröstad till ”näringslivets populäraste föredragshållare” och utsedd till nummer 10 i världen inom sitt forskningsfält. Micael kommer bland annat att prata om trender och följa utvecklingen i vad som händer i framtiden kring världsekonomin, klimatet och mänsklighetens utveckling. Det kommer verkligen bli en spännande dag. Välkomna att anmäla er!

Text: Agnes Falkenberg Brolin - Bild och kollage: Madeleine Vendel

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram