Produktutveckling och förädling av premiumsortimentet

20220519

I slutet av mars 2022 hölls en digital kunskapsträff på temat förädling av svenska proteingrödor. Deltagarna fick veta mer om vad som händer i förädlingsledet och hur du kan lyckas med en ny produkt – och även får ut den på marknaden. Evenemanget arrangerades av projektet Rätt från Slätt, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten.

Margaretha Månsson, Forskning och utveckling vid Lantmännen, delade med sig av erfarenheter från projekt inriktat mot specialkvalité/specialgrödor lett av Lantmännen Cerealia. Projektet undersökte möjligheten att odla nya grödor för den svenska marknaden. Flera grödor testades i mindre skala de första åren, lupin, kikärt, Quinoa, Emmervete, enkornsvete, bovete, linser med flera. Efter att ha testat vad som fungerade bäst att odla, visade sig linser och Quiona vara allra mest intressanta. Quinoa bar dock med sig vissa utmaningar kopplat till rensning och skalning. Linser däremot var möjligt att odla, gav bra skörd och det fanns ett högt affärsintresse för grödan.

Odling av gula linser
Utifrån specialgrödeprojektets resultat startade Lantmännen odling av gula linser i lite större 2018. Första året var det Svalövs garden som odlade och gav en skörd på cirka 4 500 kg på två hektar. 2019 hade Lantmännen fem odlare av linser. En av odlarna fick cirka 17 000 kg på fem hektar. Året efter var totalt nio odlare engagerade och fem av dem tröskade sina linser med lite olika resultat.

Erfarenheter från projektet
En viktig lärdom som drogs i projektet var vikten av att hitta rätt trösktidpunkt för linserna. Andra erfarenheter Margaretha berättade om var:

  • Såförberedelser.
  • Sådatum, utsädesmängd, samsådd, radavstånd.
  • Gödning, mikronäring.
  • Ogräsbekämpning.
  • Sniglar.
  • Före skörd, omväxling, ogräs.
  • Strängläggning/direkttröskning.
  • Tröska, inställningar.
  • Torkning, värme, torktyp.

Lansering av produkten
Slutresultatet av satsningen blev en produkt som konsumenten tycker om och som tagits fram genom svensk odling och utveckling. De gula linserna som säljs genom Go Green uppskattas dels för sin smakbild och dels därför att linsen har även en unik och uppskattad textur. Just nu jobbar man med att utveckla sortimentet och det kommer att lanseras fler produkter under 2022.

Lansering, segmentering och marknadsföring av en produkt mot Foodservice
Mattias Dernelid Jobbar på Sorundahallarna som består av Grönsakshallen, Kötthallen och Fiskhallen, samtliga dotterbolag till Martin & Servera. Martin ansvarar för varumärket Smakriket, ett sigill för råvaror och produkter med ett mycket tydligt ursprung och hög kvalitet. Hans föredrag i mötet handlade om att gå från en idé till att kunna marknadsföra den på marknaden.

Smakriket startade som ett LRF projekt 2003 och blev så småningom ett eget varumärke, idag bedrivs verksamheten med 200 leverantörer runt om i Sverige och omsätter cirka 30 miljoner. De jobbar med ursprung kopplat till landskap och har sin tagline; "Smaken av en plats". Mattias beskriver en ständig strävan efter rätt råvara på rätt plats genom samarbete och hantverk som får kosta genom att producenten själv sätter sitt pris. Flera av produkterna inom Smakriket jobbas fram tillsammans med svenska kocklandslaget. Mattias understryker många gånger vikten av kunskapsöverföring i samverkan och av att jobba tätt tillsammans med marknaden. Samarbetet med kocklandslaget skapar även bra ambassadörer för produkterna väl de lanserats.

Lansering, segmentering och marknadsföring
Hitta flera produkter att jobba med! Ett av de viktiga budskapen under Mattias dragning. Ska du exempelvis jobba med baljväxter så välj att jobba med flera, de kan ha olika smak, upplevd kvalitet och olika volym som exempel. Det ökar möjligheten att få träff på marknaden berättar Mattias. Under resans gång hittar du många gånger den produkt som blir varumärkesbyggande, då ökar volymen och du kan så småningom även kunna jobba fram bra marginal i din försäljning.

Ta position på marknaden med differentiering
Kan du lansera en innovativ produkt och en mer varumärkesbyggande produkt kommer du att börja låta lite mer på marknaden, stora aktörer kommer att vilja samverka och påverka. När du till sist lyckas täcka in hela triangeln så har du en produkt med bra marginal och stor volym. När du har produkter i alla delar av strukturen har du även förutsättningar att våga göra nya satsningar.

Så lyckas du med att marknadsföra din nischprodukt
Lupinta är en produkt som redan har nått marknaden, produkten består av sötlupin i förädlad form att ersätta soja. Företaget har tagit sig långt på kort tid, de startade sin resa 2019. Alexandra Silén var eftermiddagens tredje talare och har sedan 2021 jobbat som produktionschef på Lupinta.

Varför lupiner? 
Produkten har en hög proteingrad, mycket fiber och låga halter av kolhydrat och fetter. Dessutom är den rik på vitamin C, järn och zink. Lupinta producerar i Malmö och äger hela produktionskedjan. Alexandra bekräftar som tidigare talare också nämnt att torkning och skalning av grödan är en flaskhals och understryker behovet av att fler aktörer för denna del av produktionen. Lupinta jobbar just nu i första fasen med produktionsutveckling och med olika variationer av den första produkten.

Skifte till gröna proteiner
I samtal med slutkunder är det tydligt att smaken i hög grad är grunden i produkten. Produkterna innehåller hälsosamma rena ingredienser som smakar bra. Det är även viktigt med den lokala närheten till produktion och värden i djuretiken.

Marknadsföring och kunskapsöverföring
Som de flesta små företag är marknadsföringsbudgeten liten. De satsar mycket på sociala medier och tycker det är en bra kanal för att lyssna till kunden. En av de största utmaningarna är att det är en ny gröda, så marknadsföringen handlar inte bara om att berätta om produkten utan även om att lära konsumenten mer om grödan och hur den används. Alexandra bekräftar Mattias resonemang om vikten av att ha ett samskapande med restaurangbranschen i syfte att utveckla produkten och differentiera sortimentet. Och vikten av kunskapsöverföring.

Se evenemanget och föreläsarna som spelades in här:

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.