Kraftsamlar för lantbrukets digitalisering

20220505

Agroväst leder just nu en förstudie för att samla in, analysera och föreslå åtgärder för att hantera de största hindren och behoven i Västra Götalands lantbruk. Målet är att öka medvetenheten om hur långt digitaliseringen av lantbruket kommit i Västsverige.

I förstudien "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland" samlas data in för att beskriva läget gällande lantbrukets digitaliseringsgrad. Lantbrukets digitalisering har pågått i decennier, men är asymmetriskt utvecklad och dåligt känd utanför sektorn. Medan vissa områden ligger i yttersta framkant, tekniskt och användningsmässigt, har andra en lång digitaliseringsresa framför sig.

Identifiera hinder och behov för ansvarsfull digitalisering

Digitaliseringen blir en allt viktigare konkurrensfaktor på den internationaliserade livsmedelsmarknaden. Teknikutvecklingen går snabbt och det är viktigt att utvärdera såväl hinder som möjligheter.

Anders Johansson, projektledare för förstudien Kraftsamling digitalisering.

- Utöver att kartlägga och sprida information om hur digitaliserat olika inriktningar av lantbruket är idag syftar denna förstudie till att lista behov och möjligheter för fortsatt utveckling samt vilka aktiviteter som behövs, dels för att stötta utvecklingen av nya lösningar men även för att sprida befintliga lösningar till fler. En röd tråd i detta måste vara vad som skapar nytta och lönsamhet för lantbruket, säger Anders Johansson, projektledare för förstudien.

Förståelse och konkreta möjligheter

Förstudien syftar till att samla in, analysera och föreslå åtgärder för att hantera de största hindren och behoven i Västra Götalands lantbruk. Genom att identifiera ett antal konkreta möjligheter och utmaningar för lantbrukets digitalisering blir det lättare för aktörer i andra sektorer att bidra till en effektiv hantering av dessa.

För att fler ska bidra och maximera nyttan

Arbetet är en strategisk insats i Kraftsamling Digitalisering i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 då det väntas leda till att fler aktörer kan bidra på ett mer effektivt sätt till lantbrukets digitalisering i Västra Götaland. Resultatet blir även viktigt för att maximera nyttan i arbetet med en regional lantbruksnod inom Agrihub Sweden EDIH (European Digital Innovation Hub). Resultatet blir en rapport, en film samt ett till två spridningsseminarier.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens Kraftsamlingar för hållbar omställning, där Kraftsamling digitalisering är en av fyra tvärfunktionella kraftsamlingar .


Förstudien Kraftsamling digitalisering finansieras av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram