Poppel och hybridasp kan utmana gran

20160620

För skogsägare som vill ha lönsamma träslag kan poppel och hybridasp vara lockande.

– Det är intressanta träslag och det behövs alternativ till gran, säger Rebecka McCarthy som forskat på hur dessa träslag bäst etableras på skogsmark.

I dag odlas poppel och hybridasp mest på gamla jordbruksmarker från Mälardalen ned till Skåne, men de går att odla längre norrut. Arterna planterades även en del efter stormarna 2005 och 2007.

– Det är inte så vanligt, odlingarna uppgår till cirka 4000–5000 hektar, men intresset ökar eftersom trädslagen växer snabbt och har en omloppstid på 15–30 år beroende på odlingssyftet, säger Rebecka McCarthy.

Tillväxten för hybridasp och poppel kan vara så kraftig som 20–25 m3sk per hektar och år. Virket kan bli timmer, tändstickor, massaved och bioenergi. Det är dyrare plantor än gran, men generation två är i stort sett gratis då den föryngras genom rot- eller stubbskott.

Läs hela artikeln i Land Lantbruk>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram