Pilotstudie visar att nötdjur som övernattar före slakt tappar i medeltal sju kilo i vikt

Resultatet av pilotstudien och det faktum att det saknas forskning på området gör att Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU Skara, önskar genomföra vidare studier för att titta på effekter vid olika väntetider vid slakt.

Totalt har 451 djur, kött- och mjölkras av stut och tjur studerats. De har slaktats på tre olika slakterier, en del har övernattat, andra inte. Bakgrunden till pilotstudien är att det finns en uppfattning om att djur som övernattar på slakteriet ger ett försämrat slaktutbyte. Och studien visade en skillnad på drygt 1%, vilket kan låta lite, men sett till att det i medeltal innebär ett minskat utbyte på sju kilo visar på en märkbar försämrad lönsamhet i de fall djuren stannar över natt på slakteriet. Katarina Arvidsson Segerkvist hoppas nu få möjlighet att i en ny studie se hur väntetider påverkar inte bara utbytet utan även kvaliteten på köttet.

Ulrika Åkesson, Agroväst

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram