Nya satsningar med Gröna Möten

Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretag, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag. Gröna möten startade 2016 i Skaraborg med finansiering ifrån Skaraborgs Kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. År 2018 utvidgades Gröna möten till att även omfatta Sjuhärad med finansiering ifrån Leader Sjuhärad. Intresset från näringen att genom lokala, fysiska möten och i dialog öka sin egen och andras kompetens genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte är stort, även under och trots covid-19.

Gröna Möten har under våren testat nya vägar genom att arrangera digitala kunskapsbärande mötesplatser och Gröna Möten Skaraborg har även producerat ett antal kortare informationsfilmer om rapsodling i Skaraborg.

"När coronapandemin var ett faktum och Gröna Möten tvingades flytta fram fysiska evenemang blev vi såklart fundersamma. Vi har under våren löpande haft dialog med företagare för att lyssna in hur de ser på fysiska möten och på vilket sätt kompletterande kunskapsförmedling kan stötta i rådande läge. Det gäller att anpassa formerna och utbudet på ett sätt som inger trygghet utan att för den skull tappa fokus på uppdraget om att fortsätta sprida aktuell forskning och ny teknik som stimulerar företagare inom gröna näringar att satsa långsiktigt och lönsamt", säger projektledare Ulrika Åkesson.

Uppskattat kommunikationskoncept

I en enkät nyligen genomförd av Gröna Möten Skaraborg svarar representanter från de gröna näringarna som under senaste året deltagit vid Gröna Mötens evenemang att de i hög grad anser att "Gröna Möten ger mig ny, relevant kunskap"  (73% av 104 som svarat på ett utskick till 303 deltagare). Föredragshållarna som tillfrågats gällande samma period svarar i hög utsträckning att de har ett intresse av "att förmedla kunskap och/eller forskningsresultat genom Gröna Möten" (medeltal 8 av 10 bland de 44 föredragshållare som svarat på utskick till 81 föredragshållare).

Jordhälsokonferensen 2020

Lokal samordning även i Fyrbodal och Halland

Genom ny finansiering av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF satsar Agroväst nu på att tillgängliggöra kunskap med samma koncept i hela Västra Götaland och Halland. Idag finns lokala samordnare i Skaraborg och Sjuhärad. Nu söker Agroväst lokala samordnare för kunskapsspridande aktiviteter baserad på vetenskaplig grund och ny teknik även i Fyrbodal och Halland. Läs mer om direktupphandlingen här >>>

"I vårt befintliga arbete inom Livsmedelsprogram Halland ser vi att Gröna Möten kommer stärka insatser som främjar en ökad livsmedelsproduktion och konkurrenskraft i Halland".
Hans Bergsten, näringslivsstrateg Region Halland

"Att genom Gröna Mötens underifrånperspektiv verka lokalt och bygga broar mellan näringsliv och forskning, genom dialog där hela värdekedjans möjligheter och utmaningar ges utrymme att belysas och upplysas är en värdefull pusselbit i att bygga uthålliga företag inom de gröna näringarna i Västra Götaland och Halland".
Jan Landström, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

Save dates

Under hösten planeras många intressanta evenemang, flera av dem fysiska möten. Gröna Möten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemangen genomförs tryggt. Under rådande omständigheter räknar vi med begränsningar i antalet deltagare som en fortsatt riskreduceringsåtgärd. Det är viktigt att anmälan sker via webbsidan.

31 augusti Boksläpp av ny utgåva "Nötkött" med bubbel och mingel i Skara.
Författarna Anna Hessle och Anna Jamieson signerar boken på plats  >>>

1 oktober Ljusa framtidsutsikter för halländsk mjölk. PREMIÄR HALLAND.
Flera föredrag med rundtur på Olof Lars Gård, Tvååker >>>

8 oktober Regionalt producerade gröna proteiner. NYPREMIÄR FYRBODAL.
Program på Gröna Klustret Nuntorp som belyser hur vi möter proteinutmaningen med svenska råvaror >>>

Mer om höstens nyheter och evenemangsprogram kan du följa genom att prenumerera på Gröna Mötens nyhetsbrev och Facebooksida. När du vill kontakta oss på Gröna Möten hittar du våra kontaktuppgifter här >>>.

Vi ses!

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Projektledare Agroväst Gröna Möten

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.