Karriär

Agroväst är ett utvecklingsbolag med uppdraget att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst omsätter ca 25 miljoner och drivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag. Vi bedriver forsknings- och innovationsprogram inom sju områden: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, företagande och trädgård samt verksamhetsområdena Agroväst Gröna Möten och SmartAgri. I våra program jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer, agtech-levererande företag och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av olika forsknings- och innovationsprojekt.

Är du en resurs som vi i övrigt kan behöva nu eller i framtiden?

Kontakta Agrovästs VD, Mats Emilson.

Mats Emilson, VD, mats.emilson@agrovast.se