Karriär

Vill du vara med och utveckla det västsvenska lantbruket?

Agroväst är ett utvecklingsbolag med uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Vi bedriver forsknings- och innovationsprogram inom sju områden: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, företagande och trädgård. Inom ramen för programmen jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av olika Forsknings- och Innovationsprojekt. Vi jobbar även aktivt med att skapa mötesplatser och sprida ny kunskap inom branschen.

 

 

 

Är du intresserad av att göra examensarbete inom de gröna näringarna?

Kontaktperson Camilla Linder >>>