Karriär

Agroväst har funnits sedan 1992 och är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst.  Agroväst genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort. Samarbete sker även över gränserna inom Europa.  Agroväst har en mäklarfunktion mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer med syfte optimera nyttan av gemensamma resurser.

Förutom att bygga samarbeten som ger långsiktig nytta för de gröna näringarna i Västsverige leder eller koordinerar Agroväst en rad projekt kopplade till våra sju programområden. Genom kommunikationskonceptet Gröna Möten förmedlas resultat lokalt, både genom fysiska och digitala mötesplatser.

Är du en resurs som vi kan behöva nu eller i framtiden? Kontakta Agrovästs VD, Mats Emilson.

Mats Emilson, VD, mats.emilson@agrovast.se