Karriär

Agroväst är ett utvecklingsbolag med uppdraget att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst omsätter ca 25 miljoner och drivs som ett icke vinstdrivande aktiebolag. Vi bedriver forsknings- och innovationsprogram inom sju områden: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, företagande och trädgård samt verksamhetsområdena Agroväst Gröna Möten och SmartAgri. I våra program jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer, agtech-levererande företag och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av olika forsknings- och innovationsprojekt.

Är det dig vi söker?

Just nu söker vi för Agroväst Gröna Möten två lokala samordnare, en lokaliserad i Fyrbodal och en i Halland. Tjänsterna som omfattar 20% av en heltidstjänst under perioden 2020-10-01 till 2023-01-30 görs som en direktupphandling under juni-augusti 2020. Som lokal samordnare agerar du lokalt som Agrovästs förlängda arm i arbetet med att sprida kunskap baserad på aktuell forskning och ny teknik riktat till de gröna näringarna i Västra Götaland och Halland. Ditt arbete består i att lyssna in behov och utmaningar genom att utnyttja dina nätverk lokalt, planera och genomföra olika evenemang anpassade till en rad olika temaområden och mötesformer. Låter det intressant?
Kontakta projektledare för Agroväst Gröna Möten, Ulrika Åkesson för att få offertförfrågan skickad till dig.

Kontaktuppgifter hittar du här >>>

Är du en resurs som vi i övrigt kan behöva nu eller i framtiden?

Kontakta Agrovästs VD, Mats Emilson.

Kontakta Agrovästs VD, Mats Emilson.

Mats Emilson, VD, mats.emilson@agrovast.se