Vallföreningsmöte – godbitar från Vallkonferensen 7-8 februari i Ultuna

Svenska Vallföreningen inbjuder till en innehållsrik kväll i grovfodrets tecken.

8 mars på Hushållningssällskapet i Skara.

Anmäl dig via gronamoten.se