Uppfödningens inverkan på köttkvaliteten hos lamm

SLU inbjuder till presentation av Elin Stenbergs examensarbete. Elin studerar till husdjursagronom på SLU i Skara.

Välkommen till presentationen som är 3 mars i Forskningshusets lunchrum på SLU-campusområdet, Skara.