Insatser för högre och jämnare kvalitet på nöt- och lammkött från Sverige och Danmark

Den övergripande frågeställningen för det treåriga EU-finansierade projektet är hur skapa en mer efterfrågedriven produktion av nöt- och lammkött. Vårens konferens, som hölls i Rebild Bakker, Danmark i april 2017, fokuserade på frågan om kompletterande kvalitetskriterier som incitament till producenter att leverera en högre och mer jämn kvalitet till slakterier i Sverige och Danmark. Utveckling av olika värdekedjor diskuterades också, dvs nya köpsätt inom både foodservice och konsumenthandel. Läs hela nyhetsbrevet här >>>

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.