Examensarbeten på får presenteras i Skara

Med Elisabet Nadeau som handledare gjorde Anna Magnusson och Susanna Hedlund 2014 en studie på åtta kastrerade baggar. Deras arbete presenterades i forskningshuset på SLU-Campusområdet i Skara under tisdagen den 18 april 2017. Detta som en del i deras utbildning till agronomer.

Ensilage av kornhelsäd och gräs skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion, smältbarhet och proteinutnyttjande hos får
Anna Magnusson har undersökt effekterna av fyra olika grovfoder, nämligen 2 helsädesensilage av korn och 2 gräsensilage. Skillnaden låg i mognadsgrad. Hennes arbete visar att det kan finnas en möjlighet att öka lönsamhet i foderkostnad genom att till djurslag med lågt energibehov, t ex kastrerade baggar eller lågdräktiga dikor ge ett sent skördat gräs- eller helsädesensilage. Detta skulle också kunna ge en minskad miljöpåverkan då kväveförlusterna är lägre på sent skördat gräsensilage. Anna hoppas på att kunna arbeta vidare med att studera frågan. Vi ser fram emot att läsa Annas färdiga rapport.

Tuggningsbeteende och fördelning av partikelstorlek i träck hos får utfodrade med ensilage av kornhelsäd och gräs
Susanna Hedlund, som också läser till agronom, redovisade i sitt arbete hur tuggningsbeteendet ser ut i de olika foderstater som beskrivits ovan. Gör det någon skillnad om fodret har en högre andel NDF, dvs mer fiberrikt foder, vad gäller tuggbeteende hos får? Som bakgrund berättar Susanna att faktorer som påverkar tuggning är fodrets egenskaper, djurets egenskaper och utfodringssystem. I studien användes sensorer för att mäta käkrörelser: enskild tugga, cykler (tuggningar mellan sväljning) och perioder av tuggning. Sensorerna gav resultat där man kunde utläsa när baggarna hade ättid respektive idisslartid. Susanna mätte också partikelstorlek i träck för att se om här fanns signifikanta skillnader i hur snabb genomloppstiden var för de olika foderstaterna. En intressant studie, där vi ser fram emot att få ta del av rapporten.

Examensarbetena ingår i ett projekt som är finansierat av Stiftelsen Svensk Fårforskning, Agroväst Nöt- och lammköttsprogram, och Fåreafgiftsfonden, Dansk fåravel.

Ulrika Åkesson, Agroväst

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.