Västra Götaland Årets fosforlän

I april förra året presenterade Greppa Näringen satsningen på minskat fosforläckage från lantbruket. Detta som en aktiv åtgärd för att begränsa övergödning av vattendrag och sjöar.
Greppa Näringen har under 2016 och nu fortsatt 2017 erbjudit gratis rådgivning till lantbrukare där de går igenom vilka åtgärder som kostnadseffektivt gör mest nytta för att minska fosforläckage.
Förutom rådgivning anordnas aktiviteter för att öka kunskapen om fosfor och öka intresset bland lantbrukare.

Detta har vi i Västra Götaland tagit fasta på under 2016. Greppa Näringen poängterar i sin pressrelease att lantbrukare redan idag gör många miljöåtgärder. Motiveringen för att utnämna just Västra Götaland till Årets fosforlän lyder:
”Västra Götaland har haft tydligt fokus på åtgärder mot fosforförluster i enskild rådgivning och gruppaktiviteter och framgångsrikt kommunicerat fosforfrågor i olika sammanhang.”

Uttalande från både rådgivare och lantbrukare visar på ett stort engagemang och intresse för frågan i Västra Götaland. I Västra Götaland har frågan haft fokus under lång tid, inte minst inom SLU. Inom Agroväst Forsknings- och Innovationsprogram POS - Precisionsodling Sverige pågår hela tiden vidareutveckling av beslutsstöd som t ex den digitala åkermarkskartan (DSMS). På precisionsskolan.se finns verktyget presenterat mer i detalj tillsammans med andra beslutsstödssystem inom precisionsodling. Läs mer här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.