EU-medel för fortsatta insatser inom precisionsodling

Agroväst har beviljats finansiering för projektet ”Innovationer för hållbar växtodling” ifrån Västra Götalandsregionens Miljönämnd samt EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

– Besluten ger oss möjlighet att förstärka vårt arbete med att utveckla och testa nya metoder och tekniker för en effektivare och mer hållbar växtodling. Projektet genomförs i nära samarbete med våra svenska partners SLU, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Naturbruksförvaltningen samt våra partners från Danmark och Norge – SEGES respektive NIBIO, säger Kristina Anderback, Agroväst.

Projektet kommer att genomföras under 2016-2018.

Nyhet publicerad första gången 02-12-2015