Agroväst medverkar i Nordsjöprojekt kring regional mat

20151202

Agroväst ska, tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Naturbruksförvaltningen, delta i projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame” som beviljats finansiering från EU-programmet Interreg Nordsjön för perioden 2016-2019. Projektet syftar till att åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat i varje deltagande region. Målet är att små och medelstora matproducenter genom förstärkt samverkan och samordning ska kunna erbjuda bättre anpassade kunderbjudanden och etablera lönsamma affärsförbindelser med större regionala köpare av mat.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram