Workshop om klusteraktiviteter

Funderar du på hur vi ska minska förlusterna av näringsämnen eller vill du vara med och bredda policy-diskussionerna kring integrerat växtskydd (IPM), växtnäring (INM) och ekologisk produktion?

Inom ramen för projektet PestNu, finansierat av H2020, anordnas den första workshopen om klusteraktiviteter den 7 juli 2022 i Thessaloniki och man kan delta både fysiskt och virtuellt.

Målen med workshopen är att

  • främja utbyte mellan deltagarna och främja synergier mellan EU-projekt för att bidra till att uppfylla målen i EUs Green Deal om att att minska beroendet av farliga bekämpningsmedel; minska förlusterna av näringsämnen från gödselmedel, mot noll förorening av vatten, mark och luft.
  • bredda policy-diskussionerna kring integrerat växtskydd (IPM) och växtnäring (INM), ekologisk produktion, matsvinn, hälsosam och säker mat och i nya cirkulära system för livsmedelsproduktion

Bland annat kommer workshopen att innehålla en session med rundabordssamtal där deltagarna kan träffas och diskutera. Diskussionerna kommer att sammanställas och ingå i en policyrapport där kunskapsluckor identifieras för att ge underlag till kommande forskningssatsningar.

Du hittar mer information här>>>

Anmälan görs genom att fylla i formuläret >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.