Bonde Compagniet mot ett mer klimatneutralt lantbruk

20220628

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans.

Den 16 juni var Göran Fredriksson och Madeleine Vendel med projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” på Gunnarstorp och träffade Magnus Karlsson som är en av delägarna och ordförande i Bonde Compagniet i Grästorp. Bonde Compagniet består av lantbrukare som gått ihop och bedriver en maskinstationsrörelse och spannmålsodling för ett mer hållbart och klimatneutralt lantbruk. 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.