Nytt Leaderprojekt om småskalig mältning av spannmål

Ett initiativ från företagare från bygden med intresse inom spannmål, malt och öltillverkning la grunden för ett nystartat projekt inom Leader Nordvästra Skaraborg. Projektledare är Thomas Börjesson, Agroväst.

"Efterfrågan på mältat spannmål ökar både från bageri- och ölbryggerinäringen och då särskilt ekologisk malt och olika typer av specialmalt", berättar Thomas, som just nu är ute och träffar en rad olika företag för att fånga upp behov och befintliga produktionsmöjligheter för att tillverka malt regionalt. "Vår förhoppning är att vi på sikt ska kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen och på detta sätt skapa nya arbetstillfällen på landsbygden", fortsätter Thomas.

(Foto: Ulrika Åkesson)

Projektet som går under namnet "Malt i Väst" förväntas bli ett bra exempel på hur man i samverkan genom värdekedjan kan utveckla både nya produktionsmetoder och ta fram nya, efterfrågade produkter regionalt. Projektet ska under 2017 presentera kundbehovet som underlag för att dimensionera en helt ny anläggning och en ny produktportfölj. "Det gäller ju också att hitta rätt utrustning och leverantörer för en flexibel, småskalig mältningsanläggning med möjlighet till korta serier ner på gårdsnivå".

Läs mer om projektet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.