KUR - Kompetensutveckling rådgivare

Agroväst och RådNu vid SLU genomför under 2018-2019 en gemensam kompetensutvecklingsinsats för rådgivarna i Västsverige. Syftet är att stärka kompetens och förmåga hos drygt 100 kvinnor och män som idag verkar som rådgivare inom lantbruket i Västra Götaland och Halland. Projektet genomförs i nära samarbete med rådgivarföretagen: Gård- och djurhälsan, Hushållningssällskapen i Västra Götaland och Halland, Lokalproducerat i Väst, LRF Konsult, Nordfalan och Växa Sverige. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland medverkar med några av sina rådgivare.

Målet är att stärka rådgivarna i att möta och vägleda lantbruksnäringen till beslut som ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart jordbruk. Detta kräver ökad kompetens kring digitalisering och den pågående omställningen som sker inom lantbruket, en kompetenshöjning som även kommer stärka rådgivarnas egen ställning på arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

REFRAME - Towards a regional food frame

Huvudprojektet löper under perioden mars 2016- mars 2019 med en total budget på ca 5 miljoner Euro. Budgeten för det svenska deltagandet är 1 miljon Euro. Under våren 2019 har en projektförlängning beviljats från Interreg North Sea Region vilket innebär att projektet fortsätter ge stöd till småskaliga livsmedelsproducenter inom REFRAME-satsningen i ytterligare ett år.

Projektet har en internationell sida där du kan ta del av best practice från de fem olika piloterna. Läs mer här >>>

Den svenska delen av projektet omfattar följande aktiviteter:

  • En uppdaterad kartläggning av utbud och efterfrågan av regionalt producerad mat för att identifiera möjligheter och områden där det idag råder dålig matchning.
  •  Utvecklat stöd till små och medelstora matproducenter så att de kan anpassa sitt kunderbjudande och bättre möta den regionala efterfrågan.
  •  Påverka beslutsfattare inom såväl privat som offentlig sektor att köpa mer regionalt producerad mat.
  •  Bidra till en stärkt samordning och samverkan som ger små och medelstora matproducenter bättre förutsättningar att kunna jobba effektivt med logistisk och försäljning
  •  Utveckla internhandeln vid naturbruksskolorna i länet, dvs. att den mat som produceras på skolorna säljs till och konsumeras i andra delar av organisationen.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans.

Projektet löper under perioden januari 2021 till september 2022 och har en total budget på ca 11 MSEK.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019

Testprojekt

Quisque est felis, scelerisque et libero et, rhoncus aliquam orci. Maecenas in ultrices magna.
1 juni, 2023

Maecenas vestibulum, leo in hendrerit placerat, orci urna ultrices nisi, consectetur mollis ex purus ut enim. Curabitur neque enim, condimentum eu porttitor vel, aliquam a nunc. Aenean nisi justo, aliquam sit amet eros in, finibus feugiat ex. Vestibulum vitae hendrerit sem, quis dictum odio. Aliquam egestas cursus tempus. Morbi placerat sit amet dolor eget semper. Curabitur nulla metus, venenatis vel faucibus eget, convallis et neque. Praesent tempus venenatis ligula porta scelerisque.

Lorum ipsum
21 juni, 2023

Nunc tincidunt ipsum vel condimentum elementum. Aliquam in urna quam. In elementum laoreet mi cursus laoreet. Sed non ultricies nisi. Fusce et nibh non dolor dignissim eleifend. Maecenas vestibulum, leo in hendrerit placerat, orci urna ultrices nisi, consectetur mollis ex purus ut enim. Curabitur neque enim, condimentum eu porttitor vel, aliquam a nunc. Aenean nisi justo, aliquam sit amet eros in, finibus feugiat ex. Vestibulum vitae hendrerit sem, quis dictum odio. Aliquam egestas cursus tempus. Morbi placerat sit amet dolor eget semper. Curabitur nulla metus, venenatis vel faucibus eget, convallis et neque. Praesent tempus venenatis ligula porta scelerisque.

charlotta.wangdahl-kommunikation | agroväst

Förnamn Efternamn

Titel
Epostadress
Telefonnummer

Förnamn Efternamn

Titel
Epostadress
Telefonnummer
Quisque est felis, scelerisque et libero et, rhoncus aliquam orci. Maecenas in ultrices magna.
1 juni, 2023

Maecenas vestibulum, leo in hendrerit placerat, orci urna ultrices nisi, consectetur mollis ex purus ut enim. Curabitur neque enim, condimentum eu porttitor vel, aliquam a nunc. Aenean nisi justo, aliquam sit amet eros in, finibus feugiat ex. Vestibulum vitae hendrerit sem, quis dictum odio. Aliquam egestas cursus tempus. Morbi placerat sit amet dolor eget semper. Curabitur nulla metus, venenatis vel faucibus eget, convallis et neque. Praesent tempus venenatis ligula porta scelerisque.

Lorum ipsum
21 juni, 2023

Nunc tincidunt ipsum vel condimentum elementum. Aliquam in urna quam. In elementum laoreet mi cursus laoreet. Sed non ultricies nisi. Fusce et nibh non dolor dignissim eleifend. Maecenas vestibulum, leo in hendrerit placerat, orci urna ultrices nisi, consectetur mollis ex purus ut enim. Curabitur neque enim, condimentum eu porttitor vel, aliquam a nunc. Aenean nisi justo, aliquam sit amet eros in, finibus feugiat ex. Vestibulum vitae hendrerit sem, quis dictum odio. Aliquam egestas cursus tempus. Morbi placerat sit amet dolor eget semper. Curabitur nulla metus, venenatis vel faucibus eget, convallis et neque. Praesent tempus venenatis ligula porta scelerisque.

chevron-down