Visa bilden av svenskt jordbruk

Nu undersöks läget för hållbart jordbruk och nya tekniker i flera europeiska länder, varav Sverige är ett. Projektet PestNu vill förstå dagsläget av precisionsjordbruk och teknikanvändning med hjälp av undersökningen.

Vi vill gärna höra vad du har att berätta, genom enkäten nedan kan du påverka inriktningen i projektet PestNu, finansierat av Horizon2020. Enkäten är på svenska.

Enkäten är stängd sedan 28 februari - tack för ditt intresse.

Om projektet

Projektet PestNu syftar till att skydda miljön och klimatet, EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande. Projektet strävar också efter att öka den socio-ekonomiska stabiliteten och EU´s konkurrenskraft inom lantbrukssektorn och dess matproduktion genom en rad tekniska utvecklingsområden uppdelade inom två områden; Digitala och rymdbaserade teknologier och Agroekologiska metoder. Läs mer om projektet PestNu

Har du frågor om PestNu eller enkäten, hör av dig!

Ida Claesson
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0766 - 09 24 00
E-post: ida.claesson[at]agrovast.se

Andrea von Essen
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0761 - 07 81 74
E-post: andrea.von.essen[at]agrovast.se

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.