Vi ses på Potatis- och Hortofältdagen 31 augusti

Nu samlas landets potatis- och frilandsproducenter i Borgeby för en fullspäckad teknikdag i fält!


På mässområdet möter du ett 40-tal utställare inom potatis och horto. Det blir teknikdemonstrationer, fältförsök, sortförsök och mycket, mycket mer. Fältet är uppdelat i två delar, en med horto och en med potatis. Nedan kan du läsa mer om programmet. Vill du hinna se allt råder vi dig att boka in förmiddagen på ena sidan och eftermiddagen på den andra. Under lunchen kan du passa på att mingla med utställarna på plats.

Fri entré, ingen förhandsbokning.

2023 Potatis och Hortofältdagen

När: den 31 augusti, klockan 09.00-17.00
Var: Tematältet på Borgeby Slottsväg 4 B, Bjärred

Program Potatis- och Hortofältdagen

Tema horto
• Teknikdemo – Appliceringsteknik, precisionssprutor, autonom robotspruta.
• Teknikdemo – Markfuktsensorer
• Nytt odlingssystem – Etablerad lagringskål i växttäcke efter övervintrad mellangröda.
• Ärt och rödbeta i strip till, alternativ till glyfosat, sötpotatisförsök med mera.

Tema potatis
• Se skörd av stärkelsepotatis
• Stor utställning i fält & i tält
• Grimme, AVR & Ropa visar senaste modeller
• Fältförsök med sorter & strategier

Välkommen att träffa oss och ta del av det senaste inom våra projekt; Oper8, Tillväxt Trädgård Väst och PestNu.

Kom till vår monter

och träffa våra projektledare Thomas och Amanda som finns där för att svara på era frågor och funderingar.

Du hittar oss i samma monter som RISE.

Thomas Börjesson | Agroväst

Thomas Börjesson

Amanda Ahlqvist | Agroväst

Amanda Ahlqvist

Följande projekt som vi lyfter fram under fältdagen.

Oper8 - Projektet har som mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå EUs krav på en 50% minskning fram till 2030. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.
Läs mer om Oper8

Tillväxt Trädgård Väst - Programmet Tillväxt Trädgård Väst är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviteter i trädgårdsnäringens primärproduktion.
Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning.
Läs mer om Tillväxt trädgård väst

PestNu - Ett projekt med nio olika tekniker och metoder att vidareutveckla, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare, bra gödselmedel med hjälp av alger m.m.
Läs mer om PestNu

Fältdagen i Borgeby är ett samarrangemang mellan: HIR Skåne, Lyckeby, SLU, Jordbruksverket, Ökad konkurrenskraft vid extremväder och Hushållningssällskapet.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram