Tips! Lär dig mer om skadegörare i kål

Den här kursen tittar närmare på skadegörare som finns i kål idag och kanske kan komma att ställa till besvär i kålodlingen i framtiden. Den hålls inom satsningen ökad konkurrenskraft inom trädgårdsnäringen som syftar till att stärka trädgårdsförtagarna vid extremväder.

Du kommer att få veta mer om strategier mot kålmalen och den relativt nya skadegöraren kålmjöllusen, från Norge får du också höra om erfarenheter om stinkflyn. Medverkar gör:

Datum: Fredagen den 11 Mars
Tid: kl 10-12.30
Plats: Digitalt i Teams (länk skickas ut innan mötet)

Webbinariet är kostnadsfritt och riktar sig till trädgårdsföretagare och rådgivare.

Om kursen

Deltagarna kommer att titta närmare på några skadegörare som redan nu eller kanske i framtiden kan komma att ställa till större bekymmer i kålodlingen kopplat till extremväder och ett förändrat klimat. Vissa nya skadegörare kan introduceras i landet, andra kan få ändrat beteende eller fler generationer.

Det blir en kort genomgång av vad SMHI förutspår om klimatet och hur detta kan komma och påverka växtskyddet. Därefter kommer vi med hjälp av rådgivare på HIR Skåne att titta närmare på vad detta kan innebära för kålodlingen.

Fokus är kålmalen där vi under senare år ser allt tätare inflygningar och kålmjöllusen som är en relativt ny skadegörare och har områdesvis ökat kraftigt. Stinkflyn har seglat upp som ett nytt problem på många håll i landet- vi tar hjälp av Hilde Olsen från Norge där de har erfarenhet av skadegöraren.

I anslutning till mötet, klockan 12:00-12:30 kommer Agneta Sundgren (LRF) presentera nytt från minoruse-gruppens arbete inför säsongen 2022.

Visa bilden av svenskt jordbruk

Nu undersöks läget för hållbart jordbruk och nya tekniker i flera europeiska länder, varav Sverige är ett. Projektet PestNu vill förstå dagsläget av precisionsjordbruk och teknikanvändning med hjälp av undersökningen.

Vi vill gärna höra vad du har att berätta, genom enkäten nedan kan du påverka inriktningen i projektet PestNu, finansierat av Horizon2020. Enkäten är på svenska.

Enkäten är stängd sedan 28 februari - tack för ditt intresse.

Om projektet

Projektet PestNu syftar till att skydda miljön och klimatet, EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande. Projektet strävar också efter att öka den socio-ekonomiska stabiliteten och EU´s konkurrenskraft inom lantbrukssektorn och dess matproduktion genom en rad tekniska utvecklingsområden uppdelade inom två områden; Digitala och rymdbaserade teknologier och Agroekologiska metoder. Läs mer om projektet PestNu

Har du frågor om PestNu eller enkäten, hör av dig!

Ida Claesson
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0766 - 09 24 00
E-post: ida.claesson[at]agrovast.se

Andrea von Essen
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0761 - 07 81 74
E-post: andrea.von.essen[at]agrovast.se