Visa bilden av svenskt jordbruk

Nu undersöks läget för hållbart jordbruk och nya tekniker i flera europeiska länder, varav Sverige är ett. Projektet PestNu vill förstå dagsläget av precisionsjordbruk och teknikanvändning med hjälp av undersökningen.

Vi vill gärna höra vad du har att berätta, genom enkäten nedan kan du påverka inriktningen i projektet PestNu, finansierat av Horizon2020. Enkäten är på svenska.

Enkäten är stängd sedan 28 februari - tack för ditt intresse.

Om projektet

Projektet PestNu syftar till att skydda miljön och klimatet, EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande. Projektet strävar också efter att öka den socio-ekonomiska stabiliteten och EU´s konkurrenskraft inom lantbrukssektorn och dess matproduktion genom en rad tekniska utvecklingsområden uppdelade inom två områden; Digitala och rymdbaserade teknologier och Agroekologiska metoder. Läs mer om projektet PestNu

Har du frågor om PestNu eller enkäten, hör av dig!

Ida Claesson
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0766 - 09 24 00
E-post: ida.claesson[at]agrovast.se

Andrea von Essen
Projektmedarbetare PestNu
Agroväst Livsmedel AB
Telefon: 0761 - 07 81 74
E-post: andrea.von.essen[at]agrovast.se

Tips! ERFA-träff med rådgivare och kollegor

Nu finns möjlighet att få en erfarenhetsträff med LRF Trädgård och odlarkollegor om lokala utmaningar kopplat till vädrets makter och ämnen som rör vatten och odlingsteknik för växtskydd. Ni väljer ämne själva och blir kopplade till en rådgivare inom området. Erfarenhetsträffar innebär att odlare träffas för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte tillsammans med en kunnig rådgivningsexpert som handleder mötet. Formerna är fria och kan till exempel innebära en fältvandring eller ett studiebesök. Under ERFA-träffen utvecklar deltagarna kunskap samt diskuterar åtgärder och lösningar tillsammans.

Så ta chansen! Samla ett gäng på 5-7 odlare och hör av er!
Det är LRF Trädgård som bjuder in till denna möjlighet genom projektet Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder som finanserias av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
LÄS MER OCH ANMÄL INTRESSE HÄR >>>


Eller hör av dig till Ida Claesson, verksamhetsledare Tillväxt Trädgård Väst.
Telefon: 076-609 24 00
E-post: ida.claesson@agrovast.se