Ny medarbetare på Agroväst

Vi är glada att berätta att vi sedan november 2021 har en ny projektmedarbetare i Andrea von Essen, välkommen Andrea! Hon jobbar inom Agrovästs programområde Tillväxt Trädgård i projektet PestNu.

Andrea är växtodlingsagronom med en bred och gedigen erfarenhet genom uppdrag för bland annat Lantmännen, Europeiska kommissionen, Jordbruksverket och Västra Götalandsregionen. Hon har jobbat bland annat i roller som miljörådgivare, kvalitetsansvarig, växtskyddshandläggare och verksamhetshandläggare. Och drivit landsbygdsprojekt för utveckling både i Albanien och Montenegro för FAO samt på norra Cypern på uppdrag av EU-kommissionen.

– Som jag ser det har Agroväst en viktig roll i att vara en länk mellan praktiker och teoretiker i det lilla – formatet, där alla kan komma till tals och nya vägar för samverkan kan ta form. Här finns en rörlighet och snabbhet som jag uppskattar och som möjliggör att vi hela tiden har fokus på branschens behov, förklarar Andrea von Essen.

Med målet att skydda miljö och klimat

Andrea jobbar inom projektet PestNu som syftar till att minska användandet av skadliga växtskyddsmedel, minska näringsläckaget från gödningsmedel så att inga utsläpp påverkar vatten, jord och luft. Inom projektet kommer nio olika tekniker och metoder att vidareutvecklas, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare som i realtid kan ge svar på mängden av ämnen i en näringslösning och att tillverka ett miljömässigt bra gödselmedel med hjälp av alger med flera.

– Jag ser mycket fram emot att komma ut och träffa människor i olika delar av näringen, odlare, rådgivare och teknikföretag. Jag drivs av att jobba med utveckling som gör skillnad och i det här projektet finns flera viktiga initiativ som gör skillnad för både den enskilda lantbrukaren och för påverkan på naturen i stort, säger Andrea.

En av många aktörer i PestNu

Som ett av åtta länder och 20 partners i projektet kommer Agroväst i egenskap av klustermotor och projektarena att bidra med ett nationellt branschråd. Här är hela kedjan från jord till bord välkomna att vara med att prata om branschens nuläge och framtid inom området för projektet. Totalt kommer projektet att ha 150 olika företag knutna till sig för att sprida resultat och rådfråga under projektets utveckling.

– En del av mitt arbete i projektet består i att kartlägga exempelvis regelverk och goda exempel kring de nio olika teknikerna i de länder som är med i projektet. Detta görs för att se vilka insatser som behövs för att de nya teknikerna ska användas i större omfattning, fortsätter Andrea.

Möjlighet att berätta vad du tycker

Just nu finns en enkät ute via alla åtta europeiska länder som är del i projektet, i syfte att undersöka näringens behov och synpunkter gällande bland annat precisionsjordbruk och teknikanvändning.

– Enkäten riktar sig främst till odlare, men även rådgivare, producentorganisationer, säljare och andra från näringen kan ta möjligheten att lämna sina synpunkter. Enkäten fyller ett viktigt syfte genom att förstå näringens behov och planera kommande projektaktiviteter och jag ser fram emot att ta del av det samlade resultatet via projektet, avslutar Andrea.