Nya medarbetare på Agroväst

Under slutet av 2021 välkomnade vi två nya medarbetare. Anders Johansson i rollen som processledare och Ulf Dackemark i rollen som innovationscoach, båda inom ramen för SmartAgri.

Ulf har en bakgrund med befattningar inom företagsledning, försäljning och marknadsföring och har under de senaste 25 åren jobbat inom såväl förpackningsbranschen som den metallbearbetande industrin och dess underleverantörer i en internationell miljö.

Coachar företag att genomföra nya idéer inom digitalisering

Ulf är sedan 1 oktober 2021 anställd innovationscoach i SmartAgri och har innan dess varit del i verksamheten i olika konsultuppdrag i många år. Han bidrar med kompetens inom marknad och affärsutveckling och coachar teknikföretag som levererar lösningar till lantbruket.

Ulf Dackemark, innovationscoach i SmartAgri.

- Att träffa företag med bra ideér och att då kunna hjälpa dem att från första början verkligen ha ett fokus på marknad och försäljning är oerhört motiverande. – Man får aldrig glömma att det måste finnas ett behov hos målgruppen om man skall nå framgång med sin idé, säger Ulf Dackemark.

Med fokus på teknik och nya lösningar

Anders kommer senast från en anställning inom Volvo AB i Skövde där han jobbat med produktberedning och förmedlat Produktions krav och intressen i produktutvecklingsprojekt. Målet har varit att nya produkter ska passa nuvarande produktionssystem och även stötta fortsatt processutveckling. Sedan den 1 december 2021 har han rollen som processledare för SmartAgri.

Anders Johansson, processledare SmartAgri

- Här finns en chans att genom ny teknik både bidra till lantbrukets lönsamhet och stötta i de klimatrelaterade utmaningar vi ställs inför. Det känns förstås spännande att få chans att vara en del av detta. Som teknikintresserad hoppas jag även vi kan medverka för att göra nya lösningar tillgängliga och lönsamma för fler, berättar Anders Johansson.

Anders har tidigare även jobbat inom Lantmännen Lantbruk med bland annat energieffektivisering och som produktionsledare. Han är uppvuxen på en liten gård utanför Vedum där han idag har spannmålsodling vid sidan om dagligt arbete. Till den praktiska utbildning som följer av att växa upp på gård finns även en civilingenjörsexamen inom automation och mekatronik på Chalmers. 

- Vi är väldigt glada att stärka verksamheten SmartAgri med de kompetenser Anders och Ulf besitter. Tillsammans med övriga medarbetare och partners inom verksamheten och projektet bildar de ett riktigt starkt team, laddat för att ta oss in i framtiden, säger Mats Emilson, VD Agroväst.

Arbete för stärkt samverkan och breddat tjänsteerbjudande

Under vintern 2021/2022 har SmartAgri i samverkan med RISE, Linköpings universitet, SLU, SLU Holding och Krinova jobbat med att forma Agrihub Sweden - en nationell kraftsamling som genom fyra regionala noder ska verka för ökad digitalisering av lantbruket. En ansökan har skickats till Digital Europe Programme, beslut väntas i maj 2022. Satsningen bottnar i en vilja att bredda tjänsteerbjudandet och ambitionen är att öka fokus på implementation av ny teknik. Kraftsamlingen görs för att i framtiden än bättre stödja svenskt lantbruk i den digitala transformationen för ökad lönsamhet och hållbarhet.

Om SmartAgri

Målet med SmartAgri är att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Genom stärkt samhandling mellan de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Science Park Skövde och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) kan projektet erbjuda utvecklingsstöd till målgruppen.

Läs mer på SmartAgris hemsida >>>

SmartAgri finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.