Studieresa till bioraffinaderier i Danmark

Den 23–24 maj 2022 har företag, lantbrukare och övriga intresserade möjlighet att se hur grön biomassa från vallodling blir högvärdigt protein genom gröna bioraffinaderier. Intresset för vall som råvara till högvärdigt proteinfoder uppmärksammas och intresset ökar bland svenska lantbrukare och fodertillverkare. Projektet Green Valleys arrangerar därför en två dagars studieresa med besök på Ausumgaard och Biorefine Denmark.

På måndagen den 23 maj sker studiebesöket på Ausumgaard strax norr om Holstebro på nordvästra Jylland. Här har man satsat på en anläggning för grön bioraffinering på gårdsnivå. Målet är ett egentillverkat proteinkoncentrat som ersättare till importerad soja i foder till gårdens egna kyckling- och grisproduktion. På Ausumgaard finns även en biogasanläggning sedan 2017.

Dag två, den 24 maj, sker ett studiebesök på Biorefine Denmark ca 30 minuter norr om Esbjerg på Jyllands västkust. Biorefine är norra Europas största bioraffinaderi och har varit i drift sedan 2020.  På Biorefine utvinns ekologiskt, grönt protein från 3 000 hektar lokalt producerat klövergräs och alfalfa. Denna anläggning producerar cirka 7 000 ton organiskt protein årligen med en råproteinhalt på över 50 %.

Anmäl dig senast 27 april

Green Valleys står som huvudarrangör för studieresan. Buss går från Skara den 23 maj och vi tar oss gemensamt till Ausumgaard och Biorefine. I resan ingår färja, måltider och avgifter vid studiebesök men observera att som deltagare står du själv för kostnaden för övernattning på förvalt hotell.

Hela programmet finner du här >>>.

Anmälan görs senast 27 april till Agnes Falkenberg Brolin.

Agroväst: Agnes.falkenberg@agrovast.se
Telefon/sms: 0782 87 57 50

Om Green Valleys

Green Valleys är ett EU-projekt som under 2018–2022 etablerat en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MittJylland kan vi demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. 

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi utför system- och lönsamhetsanalyser som visar både klimat- och miljönyttan och affärsmöjligheterna i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas tillhållbar energi och högvärdigt foder.

Affärsmodell för cirkulär bioekonomi

Green Valleys – utvecklingsplattform för grön bioraffinering

Just nu pågår forskning i både Sverige och Danmark med tester som syftar till att presentera ett koncept där lantbruket regionalt kan producera bioenergi och högvärdigt proteinfoder i samma raffineringsprocess. Genom att odla mer vall får vi en mer miljövänlig odling samtidigt som vi kan producera bioenergi och ett proteinfoder baserat på gräs- och baljväxter som till del kan ersätta importerat sojafoder. Konceptet är under utformning och projektet genomför under kommande år workshops med intressenter inom bioenergi, foder-, kött- och mjölkproduktion.

Närmast i tid arrangeras workshop för intresserade på Naturbruksskolan Sötåsen 7 oktber 2020. Du anmäler ditt deltagande på gronamoten.se. Lär dig om konceptet genom filmen.

Filmen är gjord av Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltning inom ramen för projektet Green Valleys, ett svensk-danskt samverkansprojekt. Partners i projektet är Aarhus Universitet, Agroväst, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Naturbruksförvaltningen, Skive kommune, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Filmen ingår som ett fördjupningsinslag under SLU i Skaras akademiska vecka med start 21 september 2020. Fler intressanta föredrag hittar du på Smedjeveckans webbsida:

https://www.slu.se/om-slu/orter/skara/smedjeveckan2020/

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text & bild