Raffinering av biomassa från vall

Genom att introducera gröna bioraffinaderier ges möjlighet att omvandla gräs och baljväxter till avancerade biobränslen och högkvalitativt proteinfoder.
I ett längre perspektiv kan nya livsmedel och andra nya biomaterial utvecklas. Det treåriga EU-projektet Green Valleys har uppdraget att upprätta en utvecklingsplattform för bioraffinering i Sverige och Danmark. Den första demonstrationsanläggningen invigdes i slutet av juni 2019. Aarhus Universitet bjuder som en av sju partners in till demonstration av grön bioraffinering vid den nya anläggningen i Foulum, utanför Aarhus på Jylland.

Är du intresserad av biogasteknik, cirkulär bioekonomi och bioraffinering för produktion av högvärdigt proteinfoder? Välkommen till Aarhus Universitet Foulum för en intressant dag. Den 9 oktober möts vi upp vid anläggningen för grön bioraffinering för en visning under pågående produktion tillsammans med föredrag av Chalmers Tekniska Högskola och Naturbruksskolan Sötåsen samt presentation av fältförsök kopplade till projektet, höststrategier i vall och klöver.

Målet med Green Valleys är att visa hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder.
Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete kommer vi kunna visa på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder.

Medverkan vid seminariet är kostnadsfritt. Anmälan krävs.

 

 

Läs hela programmet och anmäl dig via länken i inbjudan >>>

Läs om projektet på Agrovästs webbsida >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst
Projektledare Green Valleys

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram