KUR - Kompetensutveckling rådgivare

Agroväst och RådNu vid SLU genomför under 2018-2019 en gemensam kompetensutvecklingsinsats för rådgivarna i Västsverige. Syftet är att stärka kompetens och förmåga hos drygt 100 kvinnor och män som idag verkar som rådgivare inom lantbruket i Västra Götaland och Halland. Projektet genomförs i nära samarbete med rådgivarföretagen: Gård- och djurhälsan, Hushållningssällskapen i Västra Götaland och Halland, Lokalproducerat i Väst, LRF Konsult, Nordfalan och Växa Sverige. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland och Halland medverkar med några av sina rådgivare.

Målet är att stärka rådgivarna i att möta och vägleda lantbruksnäringen till beslut som ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart jordbruk. Detta kräver ökad kompetens kring digitalisering och den pågående omställningen som sker inom lantbruket, en kompetenshöjning som även kommer stärka rådgivarnas egen ställning på arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Projektnamn: 
KUR - Kompetensutveckling rådgivare
ProjektId:
7020
Status:
Projektperiod
2018
-
2019