Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst - KLIV

Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst (KLIV) tar vid efter en tidigare satsning kallad Gröna möten. Genom aktiviteter med starkare koppling till forskning och innovation som ska bidra ytterligare till genomförande av Agrovästs program inom olika områden. Framgångsrikt företagande, Tillväxt Trädgård Väst, Mark- och vattenvård, Mjölkprogrammet, Nöt- och lammköttsprogrammet och Precisionsodling är FoI programmen som ska gemensamt utveckla projektet framåt.

Projektet ska utveckla klustersamverkan inom de gröna näringarna, stärka stödstrukturerna för att sprida forskningsresultat och best practise samt öka samverkan mellan forskningsaktörer och företag verksamma inom lantbruksbranschen i Västsverige.

Sammanfattning

Projektnamn: 
Ett kunskapsdrivet lantbruk i väst - KLIV
ProjektId:
1040
Status:
Projektperiod
2023
-

Projektbeskrivning

Produktionen i Västsverige behöver öka för att stärka livsmedelsförsörjning och beredskap för att bättre kunna möta förändrad efterfrågan och kriser, som exempelvis under pandemin och i samband med kriget i Ukraina. Höga priser på insatsvaror som energi och drivmedel har aktualiserat behovet av ökad produktion och högre självförsörjningsgrad för mat, foder och förnybar energi. Även klimatförändringarna tydliggör nyttan av en mer robust livsmedelsförsörjning.

Syftet med Kunskapsdrivet lantbruk i väst är att ge företagarna tillgång till de senaste forskningsrönen och att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändringar från föregångare i branschen. Detta kan både stärka deras lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion för att möta utmaningarna som vi ser i branschen.

Målet är att lantbruksbranschen i Västsverige ska få bättre förutsättningar att ta till sig nya arbetssätt, metoder och tekniker som både kommer bidra till ökad lönsamhet i produktionen och till att nå våra miljö- och klimatmål.

Senaste nytt

Titta in på Agroväst Gröna Mötens kalender

Nyfiken på det senaste? Boka in dig på våra kostnadsfria möten i höst: https://bit.ly/3RuTxP2

Agroväst - Gröna Möten är Mötesplatsen för dig i gröna näringar - vi inspirerar, samlar och förmedlar kunskap till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag sedan 2016.

Hela programmet hittar du i Kalendern.

Tips! Prenumerera på Gröna möten nyhetsbrev så du får information om kommande evenemang. https://bit.ly/3RuTxP2

ÄLDRE NYHETER

Klicka här för att se äldre nyheter i projektet

Se filmen från 4 maj 2023:

Projektinnehåll och målsättning

Inom ramen för projektet kommer följande aktiviteter att genomföras under perioden 2023-2026.

Projekt KLIV | Agroväst

Projektaktiviteter

  • Genom en utveckling av Agroväst Gröna möten skapas effektiva mötesplatser som stärker kunskapsspridningen till branschen.
  • Kunskapsspridning om tillämpad forskning och erfarenhetsutbyte ska ske genom samverkan och möten i olika former som seminarier, webbinarier, studiebesök, workshops, fältvandringar och demonstrationer av teknik och metoder.
  • Genom en utveckling av Agroväst forsknings- och innovationsprogram stärks dialogen mellan forskning och företag,  och nya samverkansinitiativ initieras.

Projektdokumentation


Titta in på Agroväst Gröna Mötens kalender

Nyfiken på det senaste? Boka in dig på våra kostnadsfria möten i höst: https://bit.ly/3RuTxP2

Agroväst - Gröna Möten är Mötesplatsen för dig i gröna näringar - vi inspirerar, samlar och förmedlar kunskap till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag sedan 2016.

Hela programmet hittar du i Kalendern.

Tips! Prenumerera på Gröna möten nyhetsbrev så du får information om kommande evenemang. https://bit.ly/3RuTxP2

Projektbudget


Projektbudgeten omsluter 14,9 miljoner kronor.

FoI program som ingår i projektet

Amanda Ahlqvist, projektledare Tillväxt Trädgård Väst

Kristian Jochnick, projektledare Mark och vatten

Madeleine Vendel, projektledare Agroväst Gröna möten

Agnes Falkenberg Brolin, projektledare Framgångsrikt företagande

ProjektId: 
1040

Kontaktperson i projektet


Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Mats Emilson

Övergripande Projektledare Agroväst
mats.emilson[at]agrovast.se
+46 70-670 03 00

Finansiär


Projektpartners 

chevron-down