Premiär för Gröna Möten i Halland

Inom Livsmedelsprogram Halland arbetar man för att utveckla och öka befintlig produktion och förädling av råvaror och livsmedel. Tillsammans med Gröna Möten arrangeras inom ramen för detta arbete ett evenemang med föredrag, gårdsvandring och dialogsamtal. Temat för Gröna Mötens premiär i Halland är:  Ljusa framtidsutsikter för halländsk mjölk - hur möter vi tuff konkurrens på en växande global marknad?

"Vi har tillsammans med näringen lokalt satt samman ett program där vi fördjupar oss inom mjölkproduktion och de möjligheter som finns för avsättning av mejeriprodukter från Halland i ett vidare perspektiv. Bland föredragen ges också information från byggrådgivare om hur vi bygger kostnadseffektiva mjölkkostallar och föredrag om hur vi använder den digitala tekniken effektivt och med djurvälfärden i fokus. Det blir också en rundvandring på Olof Lars Gård i Tvååker där vi får möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter företagare emellan".
Ulrika Åkesson, Agroväst, projektledare för Gröna Möten

 

     

 

"Genom att testa Gröna Möten som ett verktyg där forskning, rådgivning och företagare möts i dialog skapar vi ytterligare en arena som bidrar till kunskap och utveckling. Genom att erbjuda attraktiva och effektiva mötesplatser som sprider aktuell forskning och ny teknik stärker vi de gröna näringarnas konkurrenskraft och lönsamhet på sikt"
Jan Landström, LRF

"Inom Region Halland ser vi positivt på att Livsmedelsprogram Halland även lyfter råvaruproduktion och mervärdena i den halländska livsmedelsproduktionen. Gröna Mötens koncept med fysiska möten är något vi hoppas ska stärka önskvärda insatser inom Livsmedelsprogram Halland".
Hans Bergsten, Region Halland

Gröna Mötens premiär i Halland görs möjliggörs genom stöd från LRF Halland och Region Halland. Evenemanget hålls 1 april 2020 på Olof Lars Gård, Tvååker och görs som ett samarrangemang med European Dairy Farmers, Växa Sverige och SLU. Läs hela programmet och anmäl dig via länken här >>>.

                

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.