Hållbarhet och lönsamhet för gröna näringar

mer om agroväst

Aktuellt

Alternativa korta matkanaler

20220705
Alternativa korta matkanaler Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi. Den lokala maten är fortsatt en stark trend. Det finns dock svårigheter i att hitta lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala […]
Läs Mer

Bonde Compagniet mot ett mer klimatneutralt lantbruk

20220628
Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. För att uppnå detta vill […]
Läs Mer

Workshop om klusteraktiviteter

20220617
Funderar du på hur vi ska minska förlusterna av näringsämnen eller vill du vara med och bredda policy-diskussionerna kring integrerat växtskydd (IPM), växtnäring (INM) och ekologisk produktion? Inom ramen för projektet PestNu, finansierat av H2020, anordnas den första workshopen om klusteraktiviteter den 7 juli 2022 i Thessaloniki och man kan delta både fysiskt och virtuellt. […]
Läs Mer
1 2 3 90

Programområden

Agroväst driver ett antal olika program och verksamheter, som samverkar med de strategiska satsningarna vid SLU i Skara. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar till att nå gemensamma mål för de gröna näringarna i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.
läs mer

Våra senaste projekt

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.