Outnyttjad resurs lyfts fram i Götene

Götene kommun fortsätter sin satsning på "Bonde söker personal". Nu med ny projektledare i Rune Yttersjö. Han har lång erfarenhet av sitt arbete med integrationsfrågor inom Götene kommun och ser den gröna näringen som en viktig möjlighet för att få in nyanlända på arbetsmarknaden.
"Vi i Götene var först i Sverige med att flytta in integrationssupporten från flyktingförläggningen in i kommunens ordinarie verksamhet. Det har gjort att vi nu har flera, även internationella, kommuner som kommer till Götene för att studera vår modell."
Satsningen på integration riktat mot lantbruksföretag är ett Leaderprojekt med stöd från socialfonden.

Ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen

I projektets styrgrupp finns även arbetsförmedlingen som en viktig partner. Edris Eliassi framhåller vid en informationsträff 20 februari 2018 att det finns bra stöd att få via Arbetsförmedlingen. Det finns möjlighet att få särskild anställningsstöd i form av instegsjobb där den arbetssökande får en ersättning för att praktisera på ett företag. En praktikplats kan göra stor skillnad, menar representanter från Support Group Götene. Det är viktigt att få erfarenhet från arbetslivet i Sverige för att kunna söka vidare.

Flera lantbruksföretagare deltog på informationsträffen och de var rörande överens om att här finns en outnyttjad resurs som den gröna näringen har behov av. Det är dock viktigt att personkemin stämmer. Det går inte heller att komma ifrån att språket är en framgångsfaktor. Kan du bra svenska är det helt klart en fördel.

Sunt förnuft och fantasi är bra egenskaper

Rune berättar vidare om projektupplägget för "Bonde söker personal". De ser tre viktiga kriterier för att kunna matcha kompetens med företagarens behov. Det första är att kunna göra sig förstådd på svenska. Det andra är att det är väsentligt enklare om man har körkort. "Lantbruksföretagen ligger allt som oftast långt från busshållplatser och en bra bit utanför tätorter", säger Rune. Det tredje är att man har intresse för jordbruk.
Per Fredriksson, Kestad, berättade under träffen på kommunhuset i Götene utifrån sina erfarenheter av att ha anställt en nyanländ.
"Jag var helt okunnig om regelverket så jag valde att anställa direkt och för att lösa körkortsutmaningen ordnade jag också en bostad nära gården. Vill man - så går det. Sunt förnuft i kombination med fantasi brukar kunna lösa de allra flesta akuta situationer som uppstår i vardagen på en lantbruksgård", förklarar Per Fredriksson.

Projektet fortsätter nu med att hitta lantbruksföretag i Götene med angränsande kommuner för att matcha mot ca 20 intresserade, nyanlända personer. Dessa kommer att erbjudas ett antal temadagar där man går igenom grunderna inom svenskt jordbruk. Även om man har erfarenhet av jordbruk från andra länder så finns det viktiga skillnader. Support Group Götene ser projektet och Götenes riktade satsning som mycket viktig och ett bra exempel på hur man aktivt arbetar för att få ut nyanlända i arbetslivet. Det är grön integration i praktiken.
Gröna Möten deltog på informationsträffen för att informera om möjligheterna att sprida aktuell och viktig information till de gröna näringarna i Skaraborg och Västra Götaland.

Har du ett aktuellt ämne som du vill att vi tar upp som temadag inom Gröna Möten? Gå in på gronamoten.se och tipsa oss.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text och Bild

 

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.