Onlinemätning för optimal processtyrning av gårdsbaserade biogasanläggningar

Agroväst och Energigården presenterar en ny rapport: Onlinemätning för optimal processtyrning av gårdsbaserade biogasanläggningar.

Författare: Karin Ahlberg Eliasson, Dan Claesson, Simon Isaksson och Bo Stenberg

Den svenska produktionen av biogas har behov av effektivisering av substrat- och rötresthantering och av bättre management av biogasprocessen. En bättre övervakning av kemiska och fysikaliska parametrar i biogasprocessen kan leda till att mer energirika substrat kan användas och att biogasanläggningen kan köras på ett effektivare sätt och ge en ökad gasproduktion.

Under 2014 och 2015 har test av substrat och rötrest från sex biogasanläggningar i Västra Götaland scannats med NIR-utrustning. NIR står för ”Near Infrared Spectroscopy”. Projektets syfte var att studera möjligheten att använda NIR till processövervakning i gårdsbaserade biogasanläggningar samt undersöka möjligheten att applicera mätlösningar (NIR) online på tillexempel gödseltunnor. Mätningarna gjordes med två metoder i två olika NIR instrument Tec 5, och ASDI. Den största skillnaden mellan instrumenten är spannet på våglängderna som instrumentet mäter inom.

Resultaten visade på en överrensstämmelse mellan NIR-mätningarna och torrsubstanshalt, kvävehalt och biometanpotential. Men det finns en skillnad mellan de olika instrumenten som användes.

Projektet anser att det behövs ytterligare kunskap och kalibreringsdata för att med säkerhet kunna använda NIR som onlineinstrument på biogasanläggningar. För applikation på gödseltunnor eller annan mobil utrustning behöver instrumentets tålighet mot stötar och väder säkerställas. Mjukvaran behöver bli enklare att förstå och hantera. För att ekonomiskt kunna argumentera för NIR utrustning krävs att den kan ersätta provtagningskostnader på åtminstone 70 000 kronor årligen. Den höga analyskostnaden kräver sannolikt att man också kan/har behovet av att verifiera NIRs nytta mot managementfaktorer såsom ökad biogasproduktion på grund av bättre övervakning och/eller bättre rötrestvärde.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram