Nytt projekt för ökat digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk

Vi har nyligen startat ett nytt spännande projekt som riktar sig till lantbruksföretag för att öka användningen av digital teknik. Projektet bygger vidare på resultaten från förstudien "Hur digitaliserat är lantbruket i Västra Götaland?" som genomfördes på uppdrag av Västra Götalandsregionen under 2022.

Projektets mål och syfte är att utveckla och testa flera tjänster som kan bidra till att öka användningen av relevant digital teknik bland vår målgrupp. På så sätt kan företagen öka sin effektivitet, minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan, samt förbättra arbetsmiljön för kvinnor och män som verkar inom branschen.

Ökad digitalisering lantbruk | Agroväst

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram