Nytt projekt för ökade inköp av regionalt producerad mat

20160518

Agroväst startar nu upp projektet ”REFRAME – Towards a regional food frame”.  Denna treåriga satsning syftar till att förstärka pågående initiativ och åstadkomma en bättre matchning av efterfrågan och utbud på regionalt producerad mat.
- Genom att koppla samman de regionala matproducenterna med större köpare såsom offentliga storkök, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen stärker vi den lokala ekonomin, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar livsmedelsförsörjning, menar Kristina Anderback på Agroväst.
Projektet genomförs i samarbete med Lokalproducerat i Väst och Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning. Initiativet medfinansieras av EU Interreg North Sea Region samt Västra Götalandsregionens Miljönämnd.

Läs mer på projektsidan här >>>

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.