Nytt livsmedelsstrategiskt projekt godkänt

Det tidigare projektet "Rätt från slätt" har banat väg för ett nytt projekt som nyligen godkändes och som går under benämningen ROLIS, där vi har förmånen att vara en del i samverkansgruppen.

Projekt- ROLIS | Agroväst

Projektet ska skapa nya affärsmodeller genom samverkan på Västgötaslätten och verka för robusthet och cirkulära flöden. Tanken är att ta vara sidoströmmar som normalt inte blir till livsmedel och på sätt öka nyttjandegraden av de råvaror som produceras. En målsättning är också att förädla framförallt vegetabilier lokalt i större utsträckning än idag.

Nytt projekt på två år

Sofie Skalstad, projektledare för Rätt från slätt, kommer även att leda det nya projektet: ”Det är otroligt roligt att vi fått medel för en fortsättning. Med projekt i två år till kan vi följa upp våra slutsatser, och även ta med oss erfarenheter och lärdomar från liknande projekt som handlat om jordbruk och livsmedelsförsörjning.”

”Projektet går under namnet ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden, men vi kommer fortsätta använda oss av Rätt från slätts plattformar och uttryck som nu är inarbetade och relativt välkända,” fortsätter Sofie Skalstad projektledare Grästorps Kommun.

Samverkansprojekt

De kommuner som deltar i projektet är Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare.

Projektet genomförs i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agroväst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, Åse Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanken Skaraborg AB via Sparbankstiftelsen Skaraborg.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram