Nordiskt möte om klimatomställning

Jordbruket i Norden står inför en stor utmaning inför omställningen från fossil till förnybar energi. Det finns mycket kvar att göra inom till exempel förnybara drivmedel och torkning av spannmål. Lantbruket behöver även utveckla sin stora potential att genom nya odlingsmetoder öka kolinlagringen i marken.

Klimat- och miljöomställningen behöver snabbas på och insatser krävs som visar vägen framåt – goda steg mot ett klimatneutralt lantbruk. Nyligen träffades aktörer från Norge, Danmark och Sverige på några av Norges naturbruksskolor som aktivt arbetar med kunskapsspridning för omställningsarbetet.

På Kalnes videregående skole första dagen med maskindemonstration.

Fossilfri maskindemonstration
En gigantisk maskindemonstration arrangerades 21 september med tillhörande information från olika maskinleverantörer om deras fossilfria lantbruksmaskiner. Eleverna från bland annat Kalnes videregående skole var inbjudna. Totalt deltog hundra intresserade som fick se och provköra framtidens eldrivna lantbruksmaskiner.

Framtidens lantbrukare
Elever vid Nordens lantbruksskolor är en viktig målgrupp för spridning av kunskap och ökad kännedom om verktyg och maskiner anpassade för ett fossiloberoende lantbruk.

Norge bjöd på många goda exempel och det gavs stort utrymme för partners från de tre nordiska länderna att träffas, utbyta erfarenheter och lärande över gränserna.

Maskindemonstration på Naturbruksskolan Uddetorp
Den 14 oktober arrangeras en liknande demonstration på Naturbruksskolan Uddetorp. Det handlar om eldrivna inomgårdsmaskiner och kompaktlastare. Evenemanget är ett samarrangemang inom projektet med Interreg ÖKS, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Maskinleverantörerna Söderberg & Haak, Skaraborgs trädgårdsmaskiner, Gunnars Maskiner och Swecon. Inspirationsföredrag av Per Frankelius, Linköpings universitet. Välkommen att anmäla dig via gronamoten.se.

Alla deltagare från partnerskapsträffen vid Borregaard hovedgård.

EU-projektet Ett steg mot klimatneutralt lantbruk samlar naturbruksskolor, lantbrukare och branschorganisationer i utvecklingen mot en grön ekonomi. Projektet visar ny och tillgänglig teknik, skapar intresse för biokol, och vidareutvecklar utbildningen för framtidens lantbrukare. Projektet får stöd genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med medfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Text U Åkesson och M Vendel
Bild M Vendel

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram