REFRAME - Towards a regional food frame

Huvudprojektet löper under perioden mars 2016- mars 2019 med en total budget på ca 5 miljoner Euro. Budgeten för det svenska deltagandet är 1 miljon Euro. Under våren 2019 har en projektförlängning beviljats från Interreg North Sea Region vilket innebär att projektet fortsätter ge stöd till småskaliga livsmedelsproducenter inom REFRAME-satsningen i ytterligare ett år.

Projektet har en internationell sida där du kan ta del av best practice från de fem olika piloterna. Läs mer här >>>

Den svenska delen av projektet omfattar följande aktiviteter:

  • En uppdaterad kartläggning av utbud och efterfrågan av regionalt producerad mat för att identifiera möjligheter och områden där det idag råder dålig matchning.
  •  Utvecklat stöd till små och medelstora matproducenter så att de kan anpassa sitt kunderbjudande och bättre möta den regionala efterfrågan.
  •  Påverka beslutsfattare inom såväl privat som offentlig sektor att köpa mer regionalt producerad mat.
  •  Bidra till en stärkt samordning och samverkan som ger små och medelstora matproducenter bättre förutsättningar att kunna jobba effektivt med logistisk och försäljning
  •  Utveckla internhandeln vid naturbruksskolorna i länet, dvs. att den mat som produceras på skolorna säljs till och konsumeras i andra delar av organisationen.

Sammanfattning

Projektnamn: 
REFRAME - Towards a regional food frame
ProjektId:
7005
Status:
Projektperiod
2016
-
2022