Kunskapsspridning i coronatider

- Möten med andra företagare, även från helt andra branscher, utvecklar mig som mindre företagare inom lantbruket.
- Lantbruksnäringen är mottaglig för fler digitala lösningar, vi kommer att resa mindre framöver.
- Fysiska möten är viktiga, då kommer de som verkligen är intresserade och det är dem man vill träffa.

Detta är några röster från de gröna näringarna i Västra Götaland. Gröna Mötens Madeleine, Caroline och Ulrika har ringt runt till företagare för att höra hur de söker kunskap och information i coronatider, när många fysiska träffar skjuts på framtiden. "Gröna Mötens fokus på det fysiska mötet kommer av att målgruppen gillat upplägget att sprida kunskap i dialog med näringen. Det rådande läget innebär såklart en utmaning för oss och det är viktigt att lyssna in hur företagarna själva upplever situationen och behovet innan man rusar fram och ändrar inriktning", säger projektledare Ulrika Åkesson.

Lyssna på poddar och inspelade föredrag

På frågan hur Gröna Möten ska fortsätta att ge stöd till gröna näringar får vi bland annat svaret att: "Stanna inte upp, självklart behöver vi ta hänsyn och följa regler, men det är viktigt med aktiviteter som rör livsmedelsproduktion". Företagare vi talat med säger att nu är det viktigt att vara rustad när det vänder, både vad gäller produktion och kunskapsspridning.
Samtidigt finns röster som säger att nya lösningar kommer att födas ur det vi nu erfar, vi lär oss till exempel att hålla effektiva möten on-line. Möjligheten att genomföra utomhusaktiviteter eller studiebesök i mindre grupp lyfts också fram. Av de digitala alternativen verkar poddar vara något som flera kan tänkas sig att testa för att inhämta ny kunskap inom konkreta tema-områden. För yrkesverksamma lantbrukare med vårbruk i sikte är webbaserade lösningar inte lika intressant. Men självklart skiftar både behov och intresse i den breda grupp som företagare inom de gröna näringarna utgör.

"Vi tar till oss det som representanter från näringen tar upp och kommer inte att göra några stora förändringar i Gröna Mötens grundkoncept. När vi nu flyttar fram flertalet av våra evenemang kommer vi istället att förmedla föredrag och kunskapsbärande inslag som finns på film och i poddar, flera av dem från tidigare evenemang inom Gröna Möten".

Vill du ta del av aktuell forskning och ny teknik genom Gröna Möten under coronatider? Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att registrera dig här >>>.
Det är kostnadsfritt och tillgängligt för alla. Du kan också följa vår Facebooksida där vi lägger upp intressanta länkar till föredrag, poddar och nyhetsnotiser.

Gröna Möten hälsningar,

Madeleine, Caroline och Ulrika
Agroväst

Information om Gröna Möten

Gröna Möten, som drivs av Agroväst, sprider kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Fysiska evenemang riktade till gröna näringar arrangeras i Skaraborg genom finansiering från Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund, i Sjuhärad genom medel från Leader Sjuhärad. Just nu genomförs en förstudie i Halland för att utreda möjligheten att använda Gröna Möten som verktyg i satsningen inom Livsmedelsprogram Halland. Förstudien finansieras av LRF och Region Halland.

Programnyheter

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram